Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
13460
rok szkolny
2018/2019

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program wychowania patriotycznego "Mały Patriota"

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat, gdyż żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny ukształtuje się w umyśle i sercu dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.
Dziecko w wieku przedszkolnym jest uczestnikiem różnorodnych wydarzeń jakie mają miejsce w środowisku, w którym żyje czyli domu rodzinnym, przedszkolu, osiedlu, mieście lub wsi oraz kraju. Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu i w codziennym życiu. Środowisko w dużej mierze ma wpływ na kształtowanie osobowości dziecka i jego uczuć patriotycznych. Patriotyzm jako miłość do Ojczyzny to przede wszystkim miłość, której przedmiotem jest społeczność jako wspólnota osób. Pierwszym i najważniejszym pomostem pomiędzy wychowaniem w rodzinie a placówką oświatową jest edukacja przedszkolna. Zadaniem przedszkola jako środowiska, w którym dziecko spędza dużo czasu jest stopniowe wprowadzanie go w patriotyzm poczynając od miejsc najbliższych po coraz dalsze. Już w grupie najmłodszych dzieci można budzić przywiązanie do ojczyzny, do swego miasta, uczyć dostrzegać jego piękno, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy patriotyzm.


REKLAMA

W procesie kształtowania postaw patriotycznych i osobowości poważną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa, dlatego też bardzo ważna jest świadoma i zaangażowana postawa nauczyciela wzbogacającego małego człowieka - wychowanka w wiedzę o swoim osiedlu, mieście, kraju. Najważniejszym zadaniem przedszkola z zakresu wychowania patriotycznego jest kształtowanie postaw, które z czasem rozwiną się w świadomość społeczną i poczucie przynależności narodowej. Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, której wyników w odniesieniu do dzieci nie da się zmierzyć. Jednak nauczyciel powinien być przekonany, że otworzył dziecięce serca i umysły na kraj ojczysty i ludzi w nim żyjących. Musi być pewien, że dzieci wiedzą, że są Polakami, a Polska jest ich Ojczyzną. Głównym celem wychowaniu patriotycznego dzieci jest kształtowanie postaw emocjonalnego przywiązania do ojczystego kraju, rozwijanie pozytywnych zachowań społecznych i cech charakteru dobrego Polaka - patrioty.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Edyta Nowicka


Zaświadczenie onlinenumer online: 35 gości

reklama