Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
13427
rok szkolny
2018/2019

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Metoda Knillów - metodą pracy z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Autyzm należy do grupy całościowych zaburzeń rozwojowych, które zostały wyodrębnione spośród innych form zaburzeń rozwoju i zaburzeń psychicznych. Jest to tak zwana triada zaburzeń. Zaburzone są trzy sfery:
1. relacji,
2. porozumiewania się,
3. zachowania.


REKLAMA

Osoby, u których występują nawet najlżejsze przejawy triady zaburzeń, nazywamy osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Pomimo wspólnych cech należy pamiętać, że każde człowiek jest inny, a ludzie z tym zaburzeniem nie zawsze są niepełnosprawni intelektualnie.

W pracy z dziećmi z ASD stosuje się wiele metod, w zależności na jaką sferę chce się oddziaływać. Jedną z takich metod jest Metoda Knillów , która oparta jest na Programach aktywności - Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja.

Podstawowym celem tej metody jest rozbudowanie aktywności dziecka niepełnosprawnego, zachęcanie go do działania, przejawiania własnej inicjatywy. Aktywność ruchowa sprzyja kształtowaniu świadomości swojego ciała, pozwala również nawiązywać bliski kontakt emocjonalny z innymi osobami Programy aktywności to trening zaznajamiający dziecko z własnym schematem ciała, rozwijający kontakt społeczny, ruch, świadomość ciała oraz jego możliwości sprawcze (umiejętność kontroli ruchów), różne formy zabawy z partnerem. Programy mogą być stosowane przez każdą osobę, która ma regularny kontakt z dzieckiem. Można je wykonywać codziennie i jeśli to możliwe o tej samej porze dnia.


REKLAMA

Wszystkim ruchom dziecka towarzyszy opracowany przez muzykoterapeutów specjalny akompaniament muzyczny (bardzo prosta linia melodyczna i łatwy do odtworzenia rytm), który jest wspomagany głosem osoby prowadzącej (lektor podający kolejne polecenia), śpiewem, rytmicznym mówieniem dostosowanym do wykonywanych czynności. Wszystko to podwyższa uwagę dziecka i koncentruje na wybranych aktywnościach. Dziecko wsłuchujące się w ton sygnaturki, powtarzany na początku i na końcu każdego programu, jest uprzedzane o tym, że jakaś czynność zakończyła się i może oczekiwać, co nastąpi za chwilę, może więc rozpoznawać znane sytuacje, a po jakimś czasie nauczy się łączyć je z określoną aktywnością.

Ćwiczenia składające się na dany program aktywności następują po sobie według stałego schematu, co czyni zajęcia dla dziecka przewidywalnymi i bezpiecznymi.

Dzięki Programom Aktywności dzieci lepiej rozumieją relacje pomiędzy sobą i swoim ciałem, a to może uczynić je zdolnymi do odkrycia znaczących powiązań z otoczeniem i wejścia w relacje z innymi ludźmi, oraz do manipulowania przedmiotami w sposób celowy, poznawczy, a nie schematyczny i stereotypowy.

Na podstawie:
www.polskiautyzm.pl
www.centrumterapiigniezno.pl
www.asqporadnia.pl
www.edukacja.edux.pl > Szkolnictwo specjalne
www.niepelnosprawni.koszalin.pl > Metody i formy terapii
kr.edu.pl/strona-glowna/metody-pracy/metoda-knilla/
www.autyzmrazem.pl

Edyta Dyjak


Zaświadczenie onlinenumer online: 75 gości

reklama