Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
13409
rok szkolny
2018/2019

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Komputery, tablety, smartfony w edukacji przedszkolnej

Współczesny świat, charakteryzuje się dużym postępem technologicznym i przesyłem różnorodnych informacji, dlatego też należy kłaść szczególny nacisk na przygotowanie dzieci do życia w nim. Korzystanie z technologii komputerowej, tabletów, smartfonów oraz umiejętność selekcjonowania informacji są jednymi z podstawowych umiejętności przygotowujących dzieci do prawidłowego funkcjonowania w świecie. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi dziecka oraz daje mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania swoich zainteresowań.

Współczesna placówka edukacyjna powinna dbać przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości dziecka, kształtując takie cechy jak: otwartość, aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Świetnym polem do realizacji tego zadania jest zorganizowanie w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem laptopów, tabletów, smartfonów czy tablicy multimedialnej. Zajęcia takie są zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia dziecka, a także zachęcają do kulturalnego wypoczynku i rozrywki również poza przedszkolem.


REKLAMA

Komputery, tablety, smarfony już dawno przestały być luksusem.

Czy to w biurze, w szkole, czy w domu - pomagają wykonywać pracę szybciej i znacznie prościej. Mogą bawić, ale też dostarczać najróżniejszych informacji. Pomagają dzieciom w nauce i dorosłym przy wykonywaniu szeregu czynności i zadań.

Wykorzystanie urządzeń multimedialnych w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym stwarza wiele możliwości w zakresie oddziaływań wychowawczych. Praca z komputerem, tabletem, smartfonem posiada wiele zalet:

 • wyrabia nawyk koncentracji uwagi, kształtuje właściwe postawy koleżeńskie,
 • wdraża do dokładności i cierpliwości podczas wykonywania zadań,
 • rozbudza zainteresowania i działalność poznawczą oraz aktywność twórczą,
 • wdraża do samokształcenia i samokontroli,
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności za własną pracę.

  Zajęcia prowadzona z użyciem laptopów, tabletów czy smartfonów są atrakcyjne dla dzieci, motywują je do działań, poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań. Wiele gier edukacyjnych dostosowanych jest dla dzieci w wieku przedszkolnym np. memory obrazkowe, wykreślanki, krzyżówki słowno-obrazkowe czy kolorowanki. Dodatkowo urządzenia multimedialne podłączone do Internetu mogą stać się niepowtarzalną skarbnicą wiedzy dla dzieci. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tabletów, laptopów, smartfonów czy tablicy multimedialnej sprawią, że dzieci już od najmłodszych lat będą miały możliwość korzystania ze środków multimedialnych ucząc się i bawiąc jednocześnie.

  Prawidłowo przeprowadzane zajęcia w przedszkolu z racjonalnym wykorzystaniem urządzeń multimedialnych mogą sprzyjać rozwojowi dziecka, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Proponowane działania będą atrakcyjną i innowacyjną formą pobudzania zainteresowań, pasji i zdolności dzieci w wieku przedszkolnym.


  REKLAMA

  Dzięki zajęciom z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych dzieci w wieku przedszkolnym będą:

 • poznawać zasady prawidłowej i bezpiecznej pracy z komputerem, tabletem, smartfonem, tablicą multimedialną,
 • miały możliwości wykorzystania urządzeń multimedialnych do zabawy, nauki, pracy oraz jako narzędzie komunikowania się,
 • osiągały podstawowe umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się urządzeniami opartymi na technice komputerowej oraz ich zastosowania,
 • wykorzystywać technologię informacyjną,
 • stosować różnego rodzaju oprogramowania użytkowe i edukacyjne do wzbogacania własnej wiedzy i poznawania innych dziedzin oraz korzystania z dostępnych źródeł i sposobów zdobywania informacji.

  Bibliografia:
  1. Stankiewicz-Chatys "Elementarz małego informatyka" MAC EDUKACJA S.A., Kielce 2006
  2. U. Kozłowska "Akademia Malucha - LITERY", WILGA Sp. Z o.o.
  3. U. Kozłowska "Akademia Malucha - LICZBY", WILGA Sp. Z o.o.
  4. U. Kozłowska "Akademia Malucha - KSZTAŁTY", WILGA Sp. Z o.o.

  Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

  pobierz (ZIP)
  Program do kompresji dostępny w Pomocy

  mgr Marta Walisiak-Szkudlarek
  Przedszkole Miejskie Nr 4
  w Ozorkowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 116 gości

  reklama