Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
13273
rok szkolny
2018/2019

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Techniki plastyczne wykorzystywane na zajęciach języka angielskiego w klasach I-III

Aktywność plastyczna pełni bardzo ważną rolę w edukacji wczesnoszkolnej, często jednak poświęca się jej zbyt mało uwagi na zajęciach z języka angielskiego. Działania w tym zakresie sprowadzają się jedynie do pokolorowania obrazka. A w rzeczywistości przecież różne formy działań plastycznych uczniów są wspaniałym czynnikiem pobudzającym proces mówienia, a także wspierającym naukę języka. Dziecko odkrywa świat za pomocą wszystkich zmysłów. Wykorzystuje je również, aby wyrażać swoje myśli i uczucia. Z pewnością motywacja dziecka będzie silniejsza, jeżeli zauważy ono, że jest w stanie stworzyć coś, na co dorośli zareagują z podziwem.

Podczas zajęć z języka obcego warto stosować różnorodne techniki plastyczne, które można dobrać odpowiednio w zależności od tematyki lekcji. Stosowane techniki stanowią urozmaicenie zajęć, a wykonane przez dzieci prace można wykorzystać do ćwiczeń językowych. Ponadto, wykorzystując różnorodne działania plastyczne podczas lekcji możemy dodatkowo wprowadzać i utrwalać słownictwo związane z wykonywanymi przez dzieci czynnościami. Dzieci poznają polecenia takie jak: narysuj, pokoloruj, wytnij, przyklej, zrób, zegnij itp.


REKLAMA

Do każdego z zagadnień tematycznych warto jest dobrać inne zadanie plastyczne, aby uniknąć monotonii i znudzenia.

Jedną z najczęściej stosowanych i szczególnie polecanych przeze mnie form jest rysunek, ze względu na to, że dzieci rysują bardzo chętnie i można wykorzystać go w odniesieniu do wielu zagadnień. Podczas rysowania mamy możliwość sprawdzenia znajomości słownictwa oraz kształcimy umiejętność słuchania.

Forma rysunku jest bardzo pomocna przy okazji wprowadzanego słownictwa związanego z domem oraz przyimkami miejsca. Zadanie uczniów polega na narysowaniu różnych przedmiotów w określonym pomieszczeniu. Można w ten sposób sprawdzić w jakim stopniu dzieci rozpoznają nazwy mebli oraz przyimki miejsca.

Inną formą tego zadania jest narysowanie planu domu, z uwzględnieniem podziału na pokoje. Następnie możemy magnesami przyczepić kartoniki ze sprzętem domowym i taką pracę dobrze jest wykorzystać do gry typu "Memory" polegającej na tym, że jeden element znika lub zmienia swoje miejsce, a zadaniem dzieci jest odgadnąć jaki to element.

Kolejną formą wykorzystywaną przeze mnie na lekcji jest lepienie z plasteliny. Dzieci bardzo chętnie wykonują to ćwiczenie, które stosuję przy utrwaleniu części ciała, jednocześnie przypominając nazwy kolorów. Zadaniem dzieci jest ulepienie "potwora" według instrukcji nauczyciela, a następnie ulepienie własnego stwora przy użyciu własnej wyobraźni. Po zakończeniu pracy plastycznej opisujemy efekty swojej pracy w języku angielskim. To zadanie rozwija nie tylko umiejętności receptywne, ale także produktywne.

Podczas omawiania z uczniami rozdziału związanego ze zwierzętami proponuję kolejne zadanie plastyczne, które polega na wykonaniu masek zwierząt.


REKLAMA

Dzieci otrzymują przygotowane przez nauczyciela szablony masek. Dodatkowo, potrzebne są rurki, taśma klejąca, nożyczki i kredki. Podajemy instrukcje wykonania prac po angielsku, demonstrując kolejne czynności za pomocą gestów i potrzebnych narzędzi. Podczas gdy dzieci wykonują maski, monitorujemy pracę uczniów i zadając im indywidualnie pytania o wykonywane maski i wykorzystywane kolory. Staramy się zachęcić dzieci, aby odpowiadały na zadawane pytania w języku angielskim. Maski wykorzystujemy do odgrywania historyjki lub wymyślonych scenek.

Jako zadanie dodatkowe dla uczniów proponuję przygotowanie albumu z rysunkami zwierząt, nie tylko poznanych na lekcji. Dzieci mają możliwość wyszukania nowych nazw zwierząt co przyczynia się do wzbogacenia słownictwa.

Kolejnym ćwiczeniem plastycznym, które można wykorzystać na lekcji jest przygotowanie koszyków z nazwami produktów spożywczych. Dzieci otrzymują przygotowane szablony koszyka i produktów spożywczych. Po skończeniu prac dzieci mogą zagrać w gry językowe, które polegają na odgadnięciu brakującego produktu spożywczego lub na zadaniu pytania o ulubiony produkt spożywczy.

Podczas omawiania z dziećmi tematyki związanej z jedzeniem wprowadzić można krótkie dialogi związane z preferencjami dotyczącymi produktów spożywczych oraz tego co dzieci jadają na śniadanie, obiad czy kolację. Jako jedno z ćwiczeń dzieci mogą wykonać mini komiks. W parach dzieci rysują krótkie scenki komiksowe, a następnie uzupełniają chmurki krótkimi dialogami w j. angielskim.

Przy omawianiu tematyki związanej z czynnościami wykonywanymi w czasie wolnym możemy zaproponować uczniom wykonanie papierowego bączka. Potrzebne będą przygotowane wcześniej szablony z bączkami i nożyczki. Dzieci potrzebują zaś do wykonania zadania ołówków i kredek. Podobnie jak przy poprzednich zadaniach podajemy instrukcję w języku angielskim, demonstrując przy tym poszczególne czynności, a w trakcie pracy dzieci zadajemy im pytania dotyczące nazw form spędzania wolnego czasu. Po wykonaniu zadania dzieci mogą wykorzystać wykonane przez siebie bączki do gry językowej polegającej na opowiadaniu o ulubionych formach spędzania czasu wolnego.

Obserwacja dzieci podczas zajęć pozwala na sformułowanie następujących wniosków. Podczas zajęć języka angielskiego należy wykorzystywać działania plastyczne, które sprawiają dzieciom wiele radości i wynikają z naturalnej potrzeby typowej dla tego przedziału wiekowego. Ponadto, dobrze zorganizowane zajęcia przyczyniają się do możliwości osiągnięcia sukcesu przez każde dziecko, co je ośmiela, a także sprawia, że uczniowie pracują aktywniej i bez znużenia. Wykorzystanie działań plastycznych podczas lekcji nie tylko ma korzystny wpływ na przyswajanie języka, ale także na przyjazną atmosferę na lekcji.

Realizacja wszystkich działań zaproponowanych powyżej jest wyzwaniem dla nauczycieli, nie mniej jednak oczekiwania dotyczące motywacji i współpracy oraz osiągnięć uczniów zostają spełnione. Praca w grupach lub parach dynamicznie się rozwija, uczniowie mają możliwość poruszania się po klasie, dekorowania jej. Z edukacyjnego punktu widzenia, osiągnięte wyniki dotyczące ćwiczeń związanych ze słownictwem i rozwojem innych stylów uczenia się są bardzo dobre.

Justyna Głowa


Zaświadczenie onlinenumer online: 37 gości

reklama