Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
13228
rok szkolny
2018/2019

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Korzyści płynące z uczestnictwa w programie Erasmus

Z raportów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji wynika, że dla studentów z Polski kilka podstawowych czynników przyczynia się do ich wyjazdu za granicę w celu podjęcia studiów. Polscy żacy uważają, że najważniejszym powodem wyjazdu jest potrzeba zdobycia europejskiego doświadczenia, ponieważ uczniowie pragną utożsamiać się nie tylko z krajem swojego pochodzenia, ale także z Europą. Kolejne powody to względy akademickie, chęć poznania odmiennych narodowości, przebywanie z jednostkami innych kultur, możliwość aktywizacji przed podjęciem przyszłej pracy, sprawdzenie się w nowym otoczeniu oraz przebywanie w innej kulturze środowiskowej. W większości przypadków wymiana studencka spełnia oczekiwania uczniów, ponieważ w ankietach ewaluacyjnych wystawiają jej ocenę bardzo dobrą. W trakcie pobytu na uczeni niemacierzystej studenci mają okazję poznać nowoczesne modele kształcenie, a następnie porównać je z tymi, z których korzystają na co dzień.


REKLAMA

Z badań przeprowadzonych przez Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji wynika, że uczniowie najczęściej wymieniają pięć głównych aspektów związanych z akademickim egzystowaniem:

 • przede wszystkim studenci przywiązują bardzo dużą wagę do pogłębiania wiedzy praktycznej, ponieważ w takim właśnie kierunku zmierza edukacja europejska, w szczególności zachodnioeuropejska;
 • dopiero po wyjeździe do uniwersytetu usytuowanego w innym kraju studenci zdają sobie sprawę jak gruntowne jest wykształcenie gwarantowane na w polskich szkołach;
 • kolejny czynnik to fakt, że studenci uczą się przyswajania wiedzy teoretycznej w domu, w formie pracy domowej, a na zajęciach doceniają możliwość zdobywania umiejętności praktycznych;
 • następny aspekt to wykraczanie uczniów poza ramy programowe, któremu sprzyjają świetnie wyposażone biblioteki, laboratoria, nietrudny dostęp do wszelkich pomocy naukowych oraz życzliwa kadra;
 • ostatni czynnik to poznawanie przez polskich studentów odmiennego stylu studiowania, który nierzadko może okazać się pułapką; edukacja zachodnioeuropejska wymaga od studenta skupienia, samodzielności i samodyscypliny, bez którym studentom nieodpowiedzialnym łatwo się zagubić.


  REKLAMA

  Dodatkowo, żacy potwierdzają benefity płynące z możliwości bratania się z uczniami innych narodowości, a co za tym idzie, regularnego kontaktu z językiem obcym. Wraz z zakończeniem semestru na uczelni zagranicznej, ilość uczniów oceniających swoje kompetencje językowe na poziomie bardzo dobrym dwukrotnie wzrasta. Ponadto, studenci po powrocie do kraju swojego pochodzenia pogłębiają wiedzę w tej dziedzinie, bądź rozpoczynają naukę kolejnego języka obcego.

  Zdobycie europejskiego doświadczenia przyczynia się także do zwiększenia możliwości na rynku pracy. Studenci kreatywni, u których wymiana studencka pozostawiła trwały ślad, jeszcze na studiach decydują o wyborze interesującego tematu pracy dyplomowej, przedłużają swój pobyt na stypendium, rozpoczynają staże w zagranicznych przedsiębiorstwach lub rozważają kwestię rozpoczęcia kariery naukowej na uniwersytecie. Doświadczenie zdobyte w innym kraju ma także wartościowy wpływa na rozwój kariery zawodowej lub znalezienie pierwszej pracy. Potencjalni pracodawcy cenią nabyte w trakcie wyjazdu umiejętności, do których należą przede wszystkim umiejętność planowania, asertywność, motywacja, zgłębienie tajników pozytywnej komunikacji, otwartość i umiejętność przystosowania i oswojenia się w nowym otoczeniu.

  Sedno wyjazdu stanowi również "wyjście poza wygodną koleinę życia w dobrze znanym środowisku i konfrontacja z samym sobą w zupełnie innych realiach. Takie zdarzenie nierzadko wiele kosztuje, ale - jak zapewniają sami studenci - wracają z większą pewnością siebie, bardziej samodzielni, bardziej zaradni i bez kompleksów. To też codzienne konfrontacje i kolizje z nieznaną dotąd kulturą, a dzięki temu nie tylko praktyczne ćwiczenia z przedmiotu tolerancja, ale także znakomita okazja do tego, by odkryć swą polskość i docenić to, co dobre, bo polskie. Równocześnie przy tej okazji tak wielu odkrywa, jak wiele ich łączy z tymi, którzy wyrośli w zupełnie innej, choć też europejskiej, kulturze".

  Bibliografia:

 • E. Kolanowska, 10 lat Erasmusa w Polsce: 1998 - 2008, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 1998
 • Erasmus - co to dla mnie znaczy? 20-lecie programu Erasmus w Polsce; opracowanie podsumowujące obchody jubileuszu, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2007

  Paulina Krzyszczak


 • Zaświadczenie online  numer online: 65 gości

  reklama