Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
13226
rok szkolny
2018/2019

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sposoby pracy na zajęciach zuczniem z Zespołem Aspergera - informacje dla nauczycieli

Sposoby pracy na zajęciach zuczniem z Zespołem Aspergera:

 • zachowywanie schematu pracy na lekcjach i stałości działań (np. zajmowanie tej samej ławki lub stolika podczas zajęć);
 • warto, aby uczeń siedział w ławce z osobą, która w razie potrzeby będzie go wspierać w aktywnym udziale w lekcji,
 • trzymanie się tego, co jest przewidziane do realizacji. W sytuacji zmiany w planach konieczne jest uspokojenie, wyciszenie i pełne rzetelne uprzedzenie ucznia o planowanych zmianach. Zmiany muszą być wprowadzane uważnie i planowo, ale nie powinno się ich eliminować;
 • kierowanie poleceń indywidualnie do ucznia, zwracanie się do niego po imieniu;
 • robienie przerw między wypowiadanymi zdaniami, tak by dać uczniowi możliwość ich przetworzenia;
 • powtarzanie polecenia, sprawdzanie stopnia jego zrozumienia;
 • zachęcanie ucznia, by w razie potrzeby prosił o powtórzenie, uproszczenie czy zapisanie polecenia;


  REKLAMA

 • nie przekazywanie zbyt wielu informacji, a gdy chodzi o polecenia, to wystarczy jedno, co da pewność jego wykonania przez ucznia (dla pewności, można poprosić, aby opisał je własnymi słowami);
 • w razie potrzeby dyskretne zapisywanie(w dużym skrócie i jasnej formie) poleceń dla ucznia (do wykonania w danym dniu) w notesie, który ma na ławce
 • sprawdzanie zrozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań: Co się wydarzyło? Gdzie? Kiedy? Dlaczego? itp.;
 • używanie krótkich zdań, prostego i jednoznacznego języka - podawanie jasnych instrukcji;
 • przedstawianie nowych pojęć lub materiału abstrakcyjnego w sposób możliwie najbardziej konkretny, popieranie ich tekstem pisanym, obrazem, ilustracją, filmem;
 • uwzględnianie deficytów w zakresie rozumienia niedosłownych wypowiedzi, ironii, metafor, słów i wyrażeń wieloznacznych. Wyjaśnianie ich za pomocą obrazów albo przeciwieństw np. przyjaźń - wrogość;
 • organizowanie zajęć związanych z wyjaśnianiem znaczenia niektórych słów, przysłów, powiedzeń czy metafor;
 • w razie potrzeby wydłużanie czasu przeznaczonego na wykonywanie poszczególnych zadań i prac pisemnych;
 • dzielenie zadania na wieloetapowe krótsze części;
 • zadawanie krótszych prac domowych w sytuacji, gdy zdarza się, że nie wykonuje ich w ogóle,
 • w miarę możliwości sprawdzanie wiedzy ucznia w formie przez niego preferowanej (np. zamiast śpiewać piosenkę może powiedzieć jej tekst);
 • dostosowanie pomocy dydaktycznych i zadań do zainteresowań ucznia;
 • wykorzystywanie wiedzy oraz zainteresowań ucznia podczas prowadzenia lekcji (np. militaria, samochody);
 • umożliwianie uczniowi - w określonych sytuacjach, ale nie zawsze, kiedy ma na to ochotę - mówienia o swoich pasjach i zainteresowaniach;
 • na lekcjach wychowania fizycznego unikanie aktywności ruchowej związanej z rywalizacją
 • z powodu impulsywności i problemów w czekaniu na swoją kolej odpytywanie ucznia w pierwszej kolejności (uczeń powinien zostać wcześniej poinformowany, że taka forma zaliczenia danej tematyki się odbędzie);
 • uczeń ma dobrą pamięć wzrokową, a używanie pomocy wizualnych (np. zdjęć, modeli itp.) przykuwa uwagę i pozwala lepiej przyswoić materiał;
 • nie zakładanie, że uczeń nie słucha i nie uczestniczy w toku lekcyjnym jeżeli nie nawiązuje kontaktu wzrokowego, czy też siedzi bokiem do nauczyciela;
 • uczeń potrzebuje dokładnej instrukcji dotyczącej poszczególnych czynności dnia codziennego, aby podołać wszystkim obowiązkom, dlatego należy przygotowywać dla niego szczegółowo opisany schemat postępowania, np. w przypadku spędzania przerw międzylekcyjnych.


  REKLAMA

  Taka instrukcja powinna wisieć w ustalonym z dzieckiem miejscu, a jej podpunkty brzmieć mniej więcej tak:
  1. gdy usłyszysz dzwonek, nie wychodź od razu z klasy;
  2. upewnij się, że nauczycielka skończyła mówić i pozwoliła wychodzić;
  3. czekaj tak długo, aż usłyszysz, że możesz już wstać;
  4. wstań i wyjdź na korytarz;
  5. spaceruj po korytarzu powoli;
  6. podejdź do kolegi z klasy i zacznij rozmawiać z nim. O czym? Wybierz: o twoich ulubionych pociągach, o przeczytanej lekturze, o kolegach z klasy;
  7. podejdź do nauczycielki i zacznij rozmawiać z nią. O czym? Wybierz: o uczniach twojej klasy, o trudnym zadaniu matematycznym, o twoim zachowaniu w trakcie lekcji;
  8. nie zrażaj się, kiedy rozmowa nie powiedzie się tak jakbyś tego chciał;
  9. wróć do klasy, wyciągnij z tornistra kanapkę i zjedz ją;
  10. wyjdź z powrotem na korytarz;
  11. gdy usłyszysz dzwonek, kieruj się powoli do swojej klasy;
  12. zajmij swoje miejsce;
  13. przygotuj książki i przybory do kolejnej lekcji;
  14. słuchaj uważnie tego, co mówi nauczycielka;

  Im prościej, krócej i jaśniej będą kierowane uwagi do dziecka, tym większe prawdopodobieństwo, że je usłyszy, zrozumie i wykona polecenia.

  Jolanta Mamajek


 • Zaświadczenie online  numer online: 42 gości

  reklama