Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
13143
rok szkolny
2018/2019

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sylwetka psychofizyczna dziecka 6-cio letniego

"Każde dziecko rozwija się w innym tempie, w odmiennych warunkach środowiskowych, każde jest odrębną indywidualnością. Różni się od swoich rówieśników rozmaitymi cechami fizycznymi i psychicznymi".

Aby uzyskać obraz rozwoju dzieci należy poznać, jak przebiega ich rozwój fizyczny i psychiczny.

Rozwój fizyczny przejawiający się w pracy twórczej dziecka jest zdolnością do koordynacji wzrokowo-ruchowej, umiejętnością kontrolowania ruchów ciała i ogólną zręcznością.

Rozwój fizyczny ma bezpośredni i pośredni wpływ na zachowanie się dziecka. Toteż podstawowymi wskaźnikami rozwoju fizycznego dzieci są: proporcje między poszczególnymi częściami ciała, wzrost i ciężar oraz dojrzałość kośćca.


REKLAMA

Na początku wieku przedszkolnego kościec dziecka jest wrażliwy i giętki, a krzywizny kręgosłupa nie są jeszcze ustalone. Stawy cechuje duża ruchomość, wiązadła stawowe są słabe i rozciągliwe. Bardzo słaba jest też muskulatura, wskutek czego dziecko nie jest zdolne do silnych i długotrwałych skurczów. Z wiekiem proces kostnienia zaznacza się najwyraźniej w kościach nadgarstka. W wieku 6 lat wzmacnia się wydatnie cały kościec i muskulatura oraz ustalają się naturalnie krzywizny kręgosłupa: szyjna, grzbietowa, lędźwiowa. Ruchy mięśni dziecka 6-7 letniego są już całkiem swobodne, lecz proces różnicowania w obrębie układu kostnego i mięśniowego nie jest jeszcze zakończony.

"Swoboda ruchów przyczynia się do doskonalenia ruchów narzędziowych (praksji). Dziecko przestaje kontrolować wzrokiem każdy kolejny element danej czynności "Gra napięcia mięśniowego" staje się swobodna, znikają współruchy"

W zakresie koordynacji wzrokowo-ruchowej obserwujemy u 6-latków duże możliwości ujawniające się nie tylko w działalności plastycznej (rysunek w wyobraźni, układanie wzorów), ale także w czynnościach bardziej precyzyjnych, jak: wycinanie czy szycie.


REKLAMA

Dziecko 6-letnie podobnie jak dziecko młodsze, jest bardzo aktywne ruchowo na skutek utrzymującej się fizjologicznej przewagi procesów pobudzania nad procesami hamowania w korze mózgowej. Plastyczność układu nerwowego w tym wieku ułatwia wytwarzanie nowych powiązań funkcjonalnych między różnymi strukturami mózgowymi, co powoduje, że dziecko szybko przyswaja sobie wszelki nowe formy działalności, a w tym czynności ruchowe. Jednocześnie na wskutek wzrostu kontroli kory nad częściami podkorowymi mózgu oraz na wskutek wzrostu rozwoju mowy dziecko samo lepiej kontroluje i reguluje własne ruchy.

6-cio latek przejawia żywe zainteresowanie światem przyrody, roślin i zwierząt oraz niektórymi zjawiskami życia społecznego, np. zawody. Poznaje coraz więcej konkretnych własności przedmiotów i chłonie z ciekawością informacje o bliższym i dalszym otoczeniu. Zmienia się sposób zdobywania wiedzy i doświadczenia poprzez doskonalenie się procesów poznawczych, jakimi są: spostrzeżenie, uwaga, pamięć, myślenie i mowa.

Spostrzeżenia dziecka 6-letniego nie mają już charakteru wielozmysłowego. Przeważają spostrzeżenia wzrokowe i słuchowe. "Dziecko dokładniej spostrzega w czasie działania oraz wtedy, gdy spostrzeżeniom towarzyszy mowa, tzn. gdy dziecko werbalizuje swoje spostrzeżenia - np.: przy zabawie, rysunkach opowiadają o tym co robią." Jakość i dokładność spostrzeżeń w znacznym stopniu zależy od uwagi. U dziecka 6-letniego wykształcony jest pewien stopień uwagi dowolnej. Procesy pamięci zależne są w znacznej mierze od tego, jak przebiegał proces spostrzegania jaka była wtedy koncentracja uwagi. Wiąże się to z kolei z rodzajem i nasilaniem emocji wywołanych przez treść spostrzeżeń. Rozwój mowy jest związany z całokształtem psychoruchowego rozwoju dziecka oraz warunkami środowiskowo-wychowawczymi. 6-latek posługuje się swobodnie mową potoczną, przez co umie opowiadać swoje wrażenia. Chętnie też mówi o swoich spostrzeżeniach i przeżyciach. Wypowiedzi dziecka są tym pełniejsze im bardziej jest ono zainteresowane i związane emocjonalnie z ich treścią. Myślenie dziecka 6-letniego jest jeszcze konkretno-wyobrażeniowe i w znacznym stopniu jest uzależnione od oddziaływań wychowawczych. 6-latek zdolny jest do dłużej trwającego wysiłku i skupienia uwagi, dzięki czemu potrafi uczestniczyć w zajęciach wszelkiego typu, a prace plastyczne są coraz bardziej urozmaicone, szczegółowe i ukończone.

U dziecka 6-letniego doskonali się spostrzeganie, sprawność manualna, koordynacja wzrokowo-ruchowa, co ma swoje odzwierciedlenie w twórczości artystycznej dziecka.

Małgorzata Juraszczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 71 gości

reklama