Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
13112
rok szkolny
2018/2019

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Elementy edukacji daltońskiej na wychowaniu fizycznym

Współczesny model wychowania fizycznego w szkole powinien być rozpatrywany nie tylko w kategoriach pedagogicznych, ale także społecznych. Zatem istnieje potrzeba poszukiwania rozwiązań w zakresie współczesnego procesu wychowania fizycznego, aby kształtować wśród dzieci postawy prozdrowotne, ale również postawy odpowiedzialności, współpracy, samodzielności. Podstawowym zadaniem szkolnego wychowania fizycznego jest stworzenie dzieciom jak najlepszych warunków do rozwoju aktywności fizycznej i społecznej.

Specyfika pracy z uczniem na lekcji wychowania fizycznego polega na ostrożnym doborze form i metod pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz dostosowanie ich do poziomu rozwoju ucznia, co pozwala dzieciom na pełne i aktywne uczestnictwo w życiu grupy. Wprowadzenie elementów edukacji daltońskiej to rozwiązanie, w którym edukacja fizyczna będzie korelowała z celem kształcenia w szkole podstawowej, a mianowicie z dbałością o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Małgorzata Błaszczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 36 gości

reklama