Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12975
rok szkolny
2017/2018

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Moja opinia na temat podstawy programowej dla przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa

Edukacja dla bezpieczeństwa jest przedmiotem obowiązkowym w klasie VIII szkoły podstawowej. Nowa podstawa programowa zastępuje podstawę dotychczas realizowaną w gimnazjum, stanowiącą dla nowej formuły punkt odniesienia.

Nowa podstawa programowa została stworzona w oparciu o najnowszą wiedzę z zakresu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa i promocji zdrowia. Jest dostosowana do aktualnych problemów z zakresu bezpieczeństwa. Koncentruje się na nauczaniu umiejętności praktycznych, najczęściej potrzebnych w życiu codziennym. Układ treści nauczania zakłada powtarzanie i utrwalanie zdobytej wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. Jest odpowiedzią na ciągle zbyt rzadkie podejmowanie przez Polaków akcji ratowniczej w stosunku do osób w stanie zagrożenia życia.


REKLAMA

W obszarze "Kształtowanie umiejętności z zakresu podstaw pierwszej pomocy" kładzie nacisk na konieczność wdrażania standardów edukacji w zakresie pierwszej pomocy zalecanych przez krajowe i międzynarodowe towarzystwa i rady naukowe tj. PTMR, AHA, ERC. Pomija mało przydatne dotychczas treści nauczania zawężając teorię na rzecz kształtowania praktycznych umiejętności uczniów. Pozwala uczniowi na samodzielne opracowanie planu postępowania, dając poczucie większej sprawczości.

W obszarze "Poznanie istoty bezpieczeństwa" zgodnie z nową podstawą programową uczniowie klas VIII mają być przygotowani do funkcjonowania w sytuacjach wymagających ochrony życia i zdrowia. Nabyć praktycznych umiejętności z podstaw ratownictwa, powiadamiania i przekazywania informacji oraz zdobyć umiejętności proobronne w ramach wychowania fizycznego. Uczeń ma znać istotę bezpieczeństwa państwa, zwracać uwagę na dobro wspólne, jako podstawowy czynnik łączący obywateli w jedną społeczność, z jej poczuciem wyjątkowości, tożsamością zbiorową i indywidualną.

Na zajęciach związanych z celem "Przygotowanie do działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń" uczeń ma poznać źródła zagrożenia, rozpoznawać sygnały alarmowe, sprawnie wykonywać polecenia straży pożarnej, brać udział w ewakuacji szkoły, znać zasady postępowania w razie pożaru, wypadku komunikacyjnego, zagrożenia powodzią, intensywnej śnieżycy, uwolnienia niebezpiecznych środków chemicznych, ataku terrorystycznego.

Nowa podstawa programowa w obszarze "Edukacja zdrowotna. Zdrowie w wymiarze indywidualnym oraz zbiorowym" określa warunki realizacji przedmiotu umożliwiając realizacje założonych celów w kwestii ich organizacji, przebiegu oraz bazy materialnej do prowadzenia ćwiczeń praktycznych z uczniami. Nauka resuscytacji z wykorzystaniem fantomów, lekcje pokazowe oraz wyjścia do jednostek ratujących życie, praca w grupach, itp. zapewnią uczniom autentyczną możliwość ćwiczeń praktycznych z zakresu ratownictwa. Wprowadzone zmiany zachęcają do aktywnego udziału w lekcjach, zastosowania wiedzy w praktyce, w formie bardziej interesującej, a dzięki temu efektywnej.

We wprowadzonych zmianach w podstawie programowej można zauważyć zdecydowany trend w kierunku nowoczesności.

Agnieszka Panek


Zaświadczenie onlinenumer online: 41 gości

reklama