Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12929
rok szkolny
2017/2018

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Niezmienny rytm dnia w poczuciu bezpieczeństwa u 5-letniego dziecka z orzeczeniem o autyzmie wczesnodziecięcym

Autyzm jest to poważne zaburzenie rozwojowe, najczęściej ujawniające się około 3 roku życia. Dzieci ze stwierdzonym autyzmem pod względem fizycznym nie różnią się od rówieśników, lecz ich zachowania wskazują na brak możliwości zrozumienia informacji gromadzonych ze środowiska zewnętrznego za pomocą zmysłów, przede wszystkim za pomocą wzroku i słuchu. Autyzm jest zaburzeniem funkcjonowania mózgu utrudniającym uspołecznienie i komunikowanie z innymi. Upośledzone są mechanizmy przetwarzania doświadczeń pochodzącymi ze zmysłów, dlatego osoby te w przesadnie silny sposób reagują na jedne bodżce, a na inne za słabo lub wcale. Ilość nieprawidłowości wynikających z autyzmu przyczyniają się do kaskady niezwykłych zachowań.
Właśnie te niezwykle różne zachowania zauważyłem u dziecka w oddziale szpitalnym, w którym pracuję od 2010 roku.
Moją pracę kieruję do rodziców lub opiekunów osób ze spektrum autyzmu.
Celem mojej pracy jest odpowiedź na pytanie jak ważne dla dziecka ze stwierdzonym spektrum autyzmu wczesnodziecięcego, jest poczucie bezpieczeństwa. Jak również uzasadnienie jak wiąże się z rytualizacją i niezmiennością otaczającego środowiska.
Praca podzielona jest na cztery rozdziały. Pierwszy rozdział teoretyczny definiuje autyzm, znaczenie stałości rytmu dnia w prawidłowym rozwoju oraz opisuje naturalną potrzebę odczuwania poczucia bezpieczeństwa.
Część metodologiczna zawarta w drugim rozdziale, jest omówieniem następujących po sobie etapów badawczych tej pracy dyplomowej, zaczynając od ustanowienia celu i przedmiotu badań, przez ustalenie problemów badawczych i dobór metod i technik badawczych, kończąc na charakterystyce organizacji badań.
Trzeci rozdział poświęciłem ogólnej charakterystyce badanego dziecka, historię jego rozwoju, sytuację środowiskową i rozkład zajęć domowych i szkolnych.
Natomiast w rozdziale czwartym opisane zostały zachowania chłopca wynikające ze zmian wcześniej ustalonego rytmu dnia.
Całość pracy zamyka spis wykorzystanej literatury.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...

Maciej Romański


Zaświadczenie onlinenumer online: 31 gości

reklama