Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12823
rok szkolny
2017/2018

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Deutsch gefällt mir! - Spielnachmittage (Niemiecki - Lubię to! - Popołudnia z grami)

Innowacja pedagogicnza Deutsch gefällt mir! - Spielnachmittage (Niemiecki - Lubię to! - Popołudnia z grami) stanowi odpowiedź na pilną potrzebę motywacji i wzmożonego zaangażowania uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych, osiągających niskie wyniki w nauce i o niskiej motywacji, w proces nauczania języka niemieckiego.
Dla wielu uczniów tej grupy rozpoczęcie w klasie pierwszej gimnazjum obowiązkowej nauki drugiego języka obcego stanowi przykry fakt, w ich rozumieniu kłopot wynikający ze zmiany szkoły.
Dotychczasowa dodatkowa oferta Gimnazjum im. Alberta Einsteina w Żabim Rogu w obszarze nauki języka niemieckiego koncentrowała się na rozwijaniu pasji i umiejętności uczniów zdolnych i osiągających wysokie wyniki w nauce. Organizacja zajęć Deutsch gefällt mir! - Spielnachmittage ma za zadanie objęcie opieką uczniów spoza tej grupy.
Propozycją mają być zatem cotygodniowe spotkania pozalekcyjne, w okresie popołudniowym w wymiarze 1-2 godzin lekcyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych.
Koncepcja innowacji ma na celu zarówno rozwijanie sprawności językowych, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w języku niemieckim, jak i zwiększenie motywacji uczniów, rozbudzenie wiary we własne możliwości. Rozrywkowy charakter spotkań opartych na grach i zabawach dydaktycznych ma zdecydowanie zmienić wyobrażenie uczniów o nudnej i żmudnej nauce słownictwa i języka niemieckiego w ogóle.
Włączenie gier i zabawy w proces nauki może być wysoce motywujące. Powodują one wzrost zainteresowania i koncentrację uwagi uczniów. Dają im przyjemność wynikającą z zabawy. Optymalny dobór gier może zagwarantować rozwój wszystkich sprawności językowych, a także poprawić atmosferę i dać uczniom pozytywne i radosne skojarzenie z nauką języka. Liczne analizy, badania, jak i osobiste obserwacje dowodzą, że umysł ludzki najlepiej zapamiętuje w stanie relaksacji lub kiedy pobudzone są takie jego funkcje, które to zapamiętywanie wzmagają - np. przyjemność, rywalizacja.

(...)


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Natalia Kur
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kwinto
w Żabim Rogu


Zaświadczenie onlinenumer online: 220 gości

reklama