Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12710
rok szkolny
2017/2018

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Szkolenie "Reforma systemu oświaty"

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. zaprasza do udziału w szkoleniu "REFORMA SYSTEMU OŚWIATY W 2017 R. - POSTĘPOWANIE Z DOKUMENTACJĄ TWORZONYCH, DZIAŁAJĄCYCH, ŁĄCZONYCH, PRZEKSZTAŁCANYCH I LIKWIDOWANYCH SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI ORAZ PLACÓWEK"

Szkolenie odbędzie się w Warszawie 28 listopada 2017 r.


REKLAMA

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania dokumentacją bieżącą i archiwalną zarówno w postaci tradycyjnej, jak i elektronicznej, oraz praktyką w tym zakresie w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych. Szczególny nacisk położony zostanie na procedurę postępowania z dokumentacją likwidowanych lub przekształcanych szkół i placówek. Jest to temat istotny i gorący w czasie, gdy następują poważne i głębokie zmiany w polskim systemie oświaty. Nowa struktura szkół powoduje przekształcenia lub likwidację szkół, a co za tym idzie wymaga rozstrzygnięcia odnośnie sposobu postępowania z dokumentacją tych placówek. Co ważne regulacje w tym zakresie znajdują się nie tylko w przepisach prawa oświatowego, ale także w innych aktach prawnych, np. w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W trakcie szkolenia przedstawione zostaną zasady klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, jej porządkowania, ewidencjonowania i zabezpieczania. Omówione zostaną kwestie budowy i stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji archiwalnej. Zaprezentowane zostaną także zasady pracy kancelaryjnej szkoły, procedura brakowania dokumentacji oraz zasady funkcjonowania archiwum szkolnego.


REKLAMA

Do udziału zapraszani są:

 • dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych;
 • pracownicy sekretariatów;
 • koordynatorzy czynności kancelaryjnych;
 • archiwiści i zarządcy dokumentacją;
 • kadra kierownicza urzędów samorządowych odpowiedzialną za nadzór nad szkołami, przedszkolami i placówkami oświatowymi;
 • kierownicy i dyrektorzy centrów usług wspólnych lub zespołów obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

  Szczegółowy program szkolenia: www.cpi.com.pl...

  redakcja


 • Zaświadczenie online  numer online: 40 gości

  reklama