Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12617
rok szkolny
2016/2017

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża - geneza i główne cele

Początki Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża sięgają XIX wieku, kiedy to młody Szwajcar Henry Dunant zobaczył na własne oczy efekt bitwy pod Solferino. Straty spowodowane walkami wyniosły ok. 40 tys. zabitych i rannych co było efektem m.in. braku wojskowej służby medycznej. Wielu rannych umarło nie doczekawszy się pomocy, na 9 tys. rannych było sześciu francuskich medyków. Dunant wstrząśnięty męką żołnierzy powrócił do Genewy gdzie napisał książkę "Wspomnienie Solferino". Została ona wydana w 1862 roku i niemal natychmiast zyskała duży rozgłos w całej Europie. Stało się tak nie tylko ze względu na opisane tam doświadczenia Dunanta ale dlatego iż zawierała ona rewolucyjną ideę powołania dodatkowej międzynarodowej służby medycznej. To że propozycja miała międzynarodowy charakter wynikało z międzynarodowego charakteru organizacji oraz z tego, że wszyscy ci którzy będą pod jej opieką, czyli osoby ranne i poszkodowane w ramach działań wojennych nie tylko żołnierze ale i ludność cywilna jak i sam personel organizacji, mają być traktowani jako osoby neutralne. Międzynarodowa służba medyczna miała być zorganizowana w narodowe stowarzyszenia, których zadaniem było przygotowywanie wolontariuszy na wypadek wojny i nie tylko.


REKLAMA

Poparcie dla pomysłu Dunanta udzielili czterej obywatele Genewy: Gustave Moynier, gen. Guillame-Henry Dufor, dr Louis Appia, oraz dr Theodore Maunoir. Wraz z nim utworzyli oni Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), co nastąpiło 17 lutego 1863 roku. W październiku tego samego roku na zaproszenie komitetu odbyło się spotkanie przedstawicieli 16 krajów. W jego trakcie przyjęto 10 rezolucji, które stworzyły podstawowy akt założycielski Czerwonego Krzyża określając funkcje i metody pracy Komitetów Pomocy Rannym jakie zaproponował Dunant.

W 1864 r. przedstawiciele 12 krajów przyjęli na spotkaniu w Genewie projekt Konwencji Genewskiej o polepszeniu losu rannych w armiach czynnych. Konwencja ta regulowała sposób traktowania żołnierzy oraz uznała symbol czerwonego krzyża na białym tle jako znak ochronny międzynarodowej wojskowej służby medycznej. Idea Dunanta stała się rzeczywistością po upływie 10 lat kiedy to powstawały komitety narodowe obecnie nazywane Stowarzyszeniami Narodowymi Czerwonego Krzyża. Powstały one w 22 krajach i następnie rozpoczęły działalność na terenie obu Ameryk, Dalekiego Wschodu i Afryki. Jednym z podstawowych elementów procedury uznania komitetu była opinia MKCK jako założyciela Ruchu Czerwonego Krzyża. Komitet po wcześniejszym sprawdzeniu czy nowo powstałe stowarzyszenie spełnia określone warunki wydawał stosowną decyzję.

Podczas swego działania MKCK rozwinął się w operatywną organizację działającą na całym świecie, która niosła pomoc i ochronę ofiarom na całym świecie. Działała ona na rzecz ludzi, którzy w wyniku działań wojennych są pozbawieni opieki czyli rannych, jeńców wojennych i ludności cywilnej. MKCK opiera swoją działalność ściśle na przepisach prawnych, które sam ustanowił i z czasem rozbudowywał. Organizacja spełnia rolę pośrednika między ofiarami które mają prawa a państwami które mają zobowiązania.


REKLAMA

Praca delegatów MKCK odbywa się według ściśle określonych zasad:
- delegaci muszą mieć możliwość widzenia się ze wszystkimi więźniami i zatrzymanymi oraz przeprowadzenia z nimi prywatnych rozmów bez świadków,
- muszą mieć zapewniony dostęp do wszystkich miejsc odosobnienia i możliwość powtórnych odwiedzin
- musi im zostać udostępniona lista osób wymagających odwiedzenia.

Ich zadaniem jest sprawdzenie fizycznych i psychicznych warunków przetrzymywania a nie jego przyczyn. W razie potrzeby więźniom i zatrzymanym są udzielane zapomogi, a także jest świadczona pomoc ich rodzinom o ile jej wymagają.

Maciej Wierzchnicki


Zaświadczenie onlinenumer online: 107 gości

reklama