Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1261
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola języka polskiego w klasach IV-VI w rewalidacji lekko upośledzonych umysłowo

Rola języka polskiego w rewalidacji dzieci lekko upośledzonych umysłowo jest doniosła ale - jednocześnie oczywista. Dziecko na co dzień porozumiewa się z innymi osobami mówiąc lepiej lub gorzej po polsku. Procesy myślowe również w miarę możliwości przebiegają z udziałem budowania konstrukcji językowych. W swojej pracy więc starałam się przede wszystkim pokazać specyficzne potrzeby edukacyjne dzieci lekko upośledzonych umysłowo, bowiem nauczanie takich osób odbywać się musi w nieco odmienny sposób, niż nauczanie dzieci zdrowych. Następnie omówiłam pojęcie rewalidacji i jej główne zadania i zasady prowadzenia w szkole specjalnej.

Po tych istotnym, moim zdaniem, informacjach zajęłam się rolą języka polskiego w realizacji wspomnianych celów rewalidacyjnych analizując program nauczania i podstawę programową.

Zdaję sobie sprawę, że pewne problemy tylko zasygnalizowałam. Głównym celem mojej pracy było wskazanie najistotniejszych problemów dotyczących omawianej tematyki. Nie sposób bowiem w pełni ukazać złożoność procesu nauczania języka polskiego, charakteryzującego się bogactwem i różnorodnością treści, a tym bardziej - realizację celów rewalidacyjnych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Dobrowolska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Przytoku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zaborze


Zaświadczenie online



numer online: 59 gości

reklama