Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12585
rok szkolny
2016/2017

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

System polityczno-prawny Republiki Federalnej Niemiec

(...)

RFN jest jedynym państwem federalnym, w którym federalny organ przedstawicielski jest obsadzany przez delegatów rządów państw członków. Rada Związkowa nie jest organem kadencyjnym tzn. jej skład zależy od zmiany rządów krajowych. O jej obliczu partyjno-politycznym decydują wyniki wyborów parlamentów krajowych. Wybory w poszczególnych krajach odbywają się w różnym czasie i każdorazowy rząd krajowy wyłoniony w wyniku wyborów wyznacza swych kandydatów do Bundesratu i może ich w każdym czasie odwołać. Deputowany Bundesratu nie może pełnić stanowiska w rządzie związkowym. Członkowie Bundesratu są związani instrukcjami własnych rządów i głosują odpowiednio do uchwał swych gabinetów, a nie według własnego przekonania, dlatego każde ważniejsze obrady Bundesratu poprzedzane są posiedzeniami rządów krajowych, na których zapadają uchwały w sprawie stanowiska jakie mają reprezentować delegaci rządów w Bundesracie i określają sposób głosowania! Głosy kraju czyli rządu danego landu trzeba oddawać jednolicie! Reprezentacja krajowa, która nie odda swych głosów w sposób jednolity traci je. W Radzie Związkowej nie ma frakcji partyjnych. Członkowie Bundesratu będący reprezentantami swych rządów są też rzecznikami większości parlamentarnej czy tez partii, które te rządy wyłoniły i sprawują władzę na terytorium danego kraju. Funkcję prezydenta Bundesratu sprawują kolejno szefowie rządów krajowych.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...

Maciej Wierzchnicki


Zaświadczenie onlinenumer online: 108 gości

reklama