Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1257
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wpływ zajęć socjoterapeutyczych na budowanie poczucia własnej wartości wśród grupy młodzieży gimnazjalnej w Drzonkowie

Nie zawsze uświadamiamy sobie - szczególnie w młodym wieku - jak bardzo determinuje nasze życie poczucie własnej wartości. Problem ten dotyczy dużej części młodzieży gimnazjalnej. W tym bowiem wieku nasilają się trudności z okazywaniem uczuć i mówieniem o nich.

Dla wielu osób rozpoznawanie i wyrażanie emocji jest bardzo trudne. A jeśli tłumimy własne uczucia, nie potrafimy ich rozpoznać i okazać, to prawdopodobnie będziemy też skłonni do ignorowania i niedostrzegania uczuć innych osób. Takie postępowanie często prowadzi do zagubienia czy osamotnienia, a to z kolei do niskiego poczucia własnej wartości.

W niniejszej pracy chciałyśmy pokazać, że można pomóc - poprzez odpowiednio dobrane gry i zabawy - w budowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby. Poczucie własnej wartości to głębokie poczucie prawa do godności osobistej, szacunku dla siebie, zdrowa miłość własna.

Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy powstał w oparciu o literaturę. Zawiera on omówienie trudności adaptacyjnych młodzieży rozpoczynających naukę w nowej szkole, obraz własnej osoby dzieci nieśmiałych oraz poczucie własnej wartości tychże dzieci. Zwróciłyśmy również uwagę na to w jaki sposób szkoła może wpłynąć na poczucie własnej wartości uczniów i nauczycieli.

Drugi rozdział zawiera założenia metodologiczne badań, cele i przedmiot badań. W rozdziale tym sformułowałyśmy problemy i hipotezy badawcze, wyodrębniłyśmy metody, techniki i narzędzia badawcze.

Rozdział trzeci zawiera opis przebiegu badań, czyli naszej praktyki przeprowadzonej w Gimnazjum w Drzonkowie. Po dokonaniu charakterystyki grupy terapeutycznej opisałyśmy strukturę zajęć i sposób ich realizacji.

Ostatni rozdział zawiera analizę badań oraz wynikające z nich wnioski.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Anna Dobrowolska
Ewa Trześniowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 90 gości

reklama