Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12544
rok szkolny
2016/2017

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Nagroda czy skuteczna metoda w procesie wychowawczym małego dziecka?

Chciałabym zwrócić szczególną uwagę na wykorzystywanie nagrody jako skutecznej metody w procesie wychowawczym dziecka.

"Pojęcie 'metoda' azawiera w sobie elementy świadomego i konsekwentnego działania, które prowadzić ma do osiągnięcia wyraźnie sprecyzowanego celu."
"Opiekunowie mogą oddziaływać własnym przykładem, a także podając jako wzór inne osoby, poprzez przekonywanie, właściwą organizację życia rodzinnego, tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju psychicznego, przyswajanie dziecku norm moralnych, a także nagradzanie i karanie oraz innymi sposobami i środkami, choćby poprzez wspólne korzystanie z dóbr kultury, pełnienie obowiązków związanych z gospodarstwem domowym, wspólne lektury itp."


REKLAMA

Należy zwrócić uwagę na sposoby postępowania z dziećmi w przypadku, gdy problemem jest brak motywacji. Istnieją niezliczone sytuacje, w których rodzice i wychowawcy chcieliby zwiększyć stopień odpowiedzialności wychowanka, zadanie to jednak nie należy do łatwych.

Bardzo cenna i skuteczna w wychowaniu moralnym dzieci jest metoda pochwały i nagrody za dobre zachowanie i dobre wyniki w nauce, Aby pochwały i nagrody ze strony wychowawców były efektywne, muszą być obiektywne, sprawiedliwe i nie mogą spowszechnieć. Metoda nagrody i pochwały prawidłowo stosowana pobudza wychowanków do dalszego dobrego zachowania się i dobrych wyników w nauce. Nie wystarczy rozdawać podarunki i nagrody w sposób nieprzemyślany. Jeśli prawo efektu ma być wykorzystane w pełni, należy przestrzegać pewnych reguł. Nagrodę uzyskuje się za coś konkretnego, za dodatkowy trud, za wysiłek nie związanyz wypełnianiem codziennych obowiązków. Jeśli premiuje się prace należące do obowiązków dziecka, to tylko wówczas, kiedy są one wykonane w sposób wyjątkowo staranny, z dużym nakładem dodatkowego wysiłku. Nagroda ma być bodźcem wzmacniającym postępowanie pozytywne, zachęcającym do solidnej pracy lub nauki, do zachowań znajdujących wysokie uznanie w rodzinie i innych grupach społecznych.

Istotą nagrody jest doznanie przyjemności przez osobę nagrodzoną. W stosunku do małych dzieci może to być poświęcenie dodatkowego czasu na wspólną zabawę.
Dla niektórych podopiecznych nagrodą może być wspólny spacer z matką, ojcem lub z obojgiem rodziców. Ciekawym rodzajem nagrody może być głośne czytanie maluchowi ciekawych baśni i opowiadań lub rozmowy z dzieckiem starszym. Niektórym wychowankom dużą radość sprawia odwiedzanie rodziny lub kolegów.

Nagrody nie muszą być materialne. Nagrodą za właściwe postępowanie może być wszystko, co jest dla danego podopiecznego atrakcyjne. Najczęściej stosowaną nagrodą jest wyrażanie uznania. Może to być werbalna aprobata postępowania dziecka, podziw, że potrafiło wykonać zadanie w sposób wyjątkowo udany, uśmiech i radość czy przytulenie, jeśli lgnie do rodziców a ich pieszczota sprawia mu przyjemność. Uznanie, z którym spotyka się jednostka, wzmacnia jej motywację do wysiłku, a jednocześnie zaspokaja silnie potrzebę sukcesu.
Wychowankowie, którzy często słyszą pochwały, w szkole częściej otrzymują oceny bardzo dobre. Uznanie wyrażane dziecku musi być proporcjonalne do włożonego wysiłku i chęci, aby na nie zasłużyć. Okazywanie zaufania jest nagrodą niezwykle pożądaną przez wychowanków, a jednocześnie ma ona wysokie walory wychowawcze. Podopieczni, którzy wiedzą, że opiekunowie im ufają, mają dobre samopoczucie, odczuwają szczególną wartość, mają przedsmak upragnionej samodzielność i dorosłości.


REKLAMA

Nagrody należy przyznawać szybko. Jeśli wzmacnianie pozytywne ma przynieść maksymalny efekt, powinno być zastosowane wkrótce po wystąpieniu pożądanego zachowania. Nagradzać należy tylko osobę, która rzeczywiście zasługuje na nagrodę.

Nagroda nie może być bodźcem do działania, a jedynie środkiem do celu.
Podejmując się wykonania określonego zadania wychowanek nie powinien być motywowany jedynie czekającą go nagrodą

Stosowanie nagród buduje w dziecku poczucie własnej wartości i jest skutecznym środkiem wychowawczym, ale tylko wtedy, gdy potrafimy stosować je mądrze i pamiętamy o tym, że nagrody, to nie tylko rzeczy materialne, ale również serdeczne słowa i wspólna zabawa.

Bibliografia:
1. H. Izdebska Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzieckiem, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1967.
2. I. Jundziłł Nagrody i kary w wychowaniu, Nasza Księgarnia, Warszawa 1986.
3. H. C. Lindgren Psychologia wychowania, PZWS, Warszawa 1963.
4. H. Smarzyński Wychowanie w rodzinie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1978.

Sylwia Książek-Szymoniak


Zaświadczenie onlinenumer online: 124 gości

reklama