Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12464
rok szkolny
2016/2017

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Reformacja w Szwajcarii

Reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w Niemczech zaczęła się szybko rozszerzać na inne kraj europejskie. Dotarła także do Szwajcarii. Szwajcarzy stworzyli konfederację pod nazwą Związku Wieczystego. Obok kantonów leśnych, w których ludność żyła głównie z hodowli i pasterstwa były również kantony miejskie o charakterze handlowym i rzemieślniczym. Wewnątrz wspólnot istniało silne rozwarstwienie społeczne. Mieszczanie zainteresowani byli reformą kościoła, a zwłaszcza sekularyzacją dóbr kościelnych. Początek reformacji w Szwajcarii związany jest z działalnością Ulricha Zwingliego (1484-1531). Pochodził on z bogatej rodziny rolniczej i przeznaczony był do stanu duchownego.


REKLAMA

W 1504 przyjął święcenia kapłańskie. Zwingli spotykał się stale z nadużyciami w Kościele. W latach 1513-1516 towarzyszył najemnym oddziałom szwajcarskim walczącym we Włoszech. Po powrocie do kraju apelował o likwidację kondotierskiej służby Szwajcarów, gdyż uważał ją za poniżającą, niemoralną i wysoce szkodliwą dla kraju. Rada Szwajcarska podjęła decyzję o wstrzymaniu werbunku na okres 25 lat. Równocześnie Zwingli przystąpił do reformy Kościoła. W sierpniu 1522 roku ogłosił 67 tez nowego wyznania. Wydał również niewielkie dzieło zawierające podstawy nowej wiary. Ideał widział w syntezie antyku z chrześcijaństwem. Uznawał Pismo Święte za jedyne źródło wiary i żądał bezwzględnego usunięcia z życia religijnego wszystkiego, co narosło później. Zlikwidował msze, a sakramenty uznawał tylko za symbole. Z kościołów usunął ołtarze, obrazy i wszystkie inne ozdoby, a za jedyną formę nabożeństwa przyjął czytanie Biblii, kazania i udzielanie komunii pod dwiema postaciami. Rada Miejska Zurychu zlikwidowała celibat duchowieństwa, wprowadziła język narodowy do nabożeństw i zabroniła odprawiania mszy. Wkrótce do Kościoła Zwingliego przystąpiły również inne kantony miejskie. Kantony leśne nie poparły reformacji. W ten sposób doszło do rozłamu w Związku Szwajcarskim równocześnie zaś próba pogodzenia zwinglinizmu z luteranizmem nie powiodła się. Sytuację zwinglian pogarszał fakt, że cesarz Karol V odrzucił deklarację ideowo-religijną opracowaną przez ich przywódcę. Konflikt między protestantami a katolikami doprowadził w 1529 roku do wybuchu wojny domowej w Szwajcarii. Oddziały Zwingliego zaatakowały kantony katolickie. Dnia 11 października 1531 roku górale z kantonów leśnych zadali klęskę protestantom, a sam Zwingli zginął. Doszło do zawarcia pokoju w Kappel w listopadzie tego samego roku, na mocy którego protestantyzm i katolicyzm stały się w Szwajcarii wyznaniami równoprawnymi.


REKLAMA

Wkrótce pojawił się w Szwajcarii inny reformator - Jan Kalwin (1509-1564). Studiował w Paryżu gdzie zapoznał się gruntownie z filozofią starożytną i średniowieczną. Kalwin popadał w coraz większe konflikty z Kościołem katolickim aż wreszcie zdecydował się z nim całkowicie zerwać. Musiał uciekać do Bazylei. Natomiast w Genewie założył ewangelicką gminę kościelną. Za jedyne źródło wiary uznał Biblię, odrzucając całą późniejszą tradycję. Stworzył teorię o predestynacji, o ograniczonej decyzją Boga woli ludzkiej. Uważał, że już w trakcie narodzin Bóg przeznacza jednych do zbawieni,a a innych do potępienia. Jego zdaniem uczynki tu nic nie zmienią, bo ludzie grzeszą, gdyż Bóg ich do tego przeznaczył. Głosił, że każdy powinien starannie i sumiennie wykonywać to co mu Bóg wyznaczył, tzn. robić to na czym się zna - głosił konieczność specjalizacji. W Genewie stworzył Kalwin syntezę Kościoła i państwa. Całe życie obywateli podporządkowane zostało państwu i Kościołowi, gdyż wszelka władza pochodzi od Boga. Kościół i państwo powinny mu służyć. Członkowie gminy poddani zostali bezwzględnej kontroli organu kościelno - państwowego, jakim był konsystorz, narzucono im również surowe zasady w życiu codziennym, m.in. zakaz zawierania małżeństw między wyznawcami kalwinizmu a wyznawcami innych religii. Kalwinizm najgłębiej spośród wszystkich kościołów szesnastowiecznych ingerował w życie prywatne jednostki. Kalwin tłumił bezwzględnie wszelką opozycję.

Maciej Wierzchnicki


Zaświadczenie onlinenumer online: 132 gości

reklama