Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12461
rok szkolny
2016/2017

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dydaktyka tradycyjna - herbartowska

Dydaktyka ogólna, podobnie jak każda nauka, zmierza do opracowania systemu uzasadnionych i sprawdzonych twierdzeń, do adekwatnego opisu istniejącej rzeczywistości jak również wykrycia praw i zasad rządzących zjawiskami i procesami jakie w niej zachodzą.
Zmierza do sformułowania zasad i reguł działalności przystosowanej do stale zmieniających się potrzeb człowieka.
Zajmuje się zatem systemami, celami, treściami, procesem, metodami, formami organizacyjnymi oraz środkami nauczania - uczenia się.
Przez system dydaktyczny rozumiemy całokształt zasad organizacyjnych oraz treść, metody i środki nauczania-uczenia się, tworzące spójną wewnętrznie strukturę i podporządkowane realizacji społecznie akceptowanych celów kształcenia.
Wyróżniamy system oparty na nauczaniu klasowo lekcyjnym możemy podzielić na system tradycyjny, system związany z nurtem tzw. nowego wychowania, oraz system współczesny. Podsystemem wobec systemu tradycyjnego spełnia dydaktyka herbartowska natomiast wobec systemu nowego wychowania - dydaktyka progresywistyczna.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...

Barbara Szajnar


Zaświadczenie onlinenumer online: 156 gości

reklama