Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12274
rok szkolny
2016/2017

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Pomóż odkryć talent plastyczny w edukacji wczesnoszkolnej

Edukacja wczesnoszkolna ma ogromne znaczenie w kształtowaniu wiedzy i umiejętności plastycznych dzieci. Sztuka w życiu dziecka kształtuje jego poczucie estetyczne, jego sposób odbierania materiałów wizualnych, umiejętności komponowania i scalania części w całość. Nauczyciel wychowania początkowego może wyzwolić, zauważyć, wspomóc i wesprzeć zasoby dziecka - rodzącego się plastycznego talentu:

"(...) talent rozwija się i kształtuje w warunkach, sprzyjających indywidualnemu rozwojowi osobowości. Warunki te określają, że wszystko powinno być podporządkowane takiej organizacji procesu kształcenia, jego spójności, w której by wszystkie przedmioty stymulowały potencjał twórczy i budziłyby siły duchowe, potrzebę twórczości; gdzie metodyka kształcenia każdego z przedmiotów wykluczałaby pasywne przyswajanie gotowej wiedzy, wywodów i punktów widzenia (Szwederskij 1992: 67-75)". (Zaorska 2016:19)


REKLAMA

Nauczyciel może wspomagać dziecko w wydobywaniu z niego jego zasobów. Kiedy zauważysz predyspozycje dziecka do sztuk plastycznych stwórz dla niego miejsce, które pozwoli na rozwój jego osobowości. Każdy talent, a talent plastyczny w szczególności, możesz wyzwolić jeśli tylko pozwolisz dziecku na wyrażanie siebie. Wówczas jego indywidualny rozwój osobowości będzie się rozwijał i kształtował na poziomie adekwatnym do jego rozwoju motoryczno–intelektualnego. Nauczyciel musi wyzwolić w sobie chęć organizowania lekcji dla zdolnego dziecko. Najlepiej gdyby uwzględniał we wszystkich przedmiotach rodzący się potencjał twórczy. Wobec tego przydatnym byłoby umożliwić dziecku liczenie z wykorzystaniem swojego talentu, typu: narysuj odpowiednią ilość jabłuszek i gruszek, uporządkuj je w szeregu i policz. Chociaż to zadanie z przedmiotu edukacji matematycznej, to stymuluje również proces twórczy. Gdyby matematyki nie było przy tworzeniu dzieł plastycznych, realizm byłby bardzo zagmatwaną mimesis rzeczywistości. Wizja ta zaczerpnięta jest z nauczania aktywizującego ucznia. Gdzie działanie ucznia ma przewyższać w ilości, działanie nauczyciela. Nauczyciel ma być organizatorem miejsca, wsparciem i pomocą. Wszystko inne powinien robić uczeń.


REKLAMA

Bibliografia:
Zaorska, M. O wolności tworzenia w pedagogicznych poszukiwaniach Stanisławskiego, w: „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 1/2016.

Elżbieta Rogalska


Zaświadczenie onlinenumer online: 43 gości

reklama