Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12253
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zmiany związane z przemianami współczesnej rodziny

Niewątpliwie rodzina stanowi zasadniczą jednostkę organizacji społeczeństw i jednocześnie zapewnia jej członkom warunki do optymalnego rozwoju oraz zaspokajania potrzeb. Biorąc pod uwagę ostatnie lata w Polsce, jak i na całym świecie nastąpiło wiele zmian, które również wpłynęły na strukturę, funkcjonowanie rodziny. Coraz częściej zdarza się, że pojęcie rodziny traci swoje pierwotne znaczenie i współczesna rodzina jest pojmowana nie tylko jako związek dwojga osób odmiennej płci. Wiele osób opowiada się za nowym modelem rodziny, za sformułowaniem nowej definicji małżeństwa oraz za akceptacją rodziny stworzonej przez pary homoseksualne. Inne zagrożenia współczesnej rodziny wiążą się między innymi z takimi zagadnieniami jak chociażby problem aborcji, eutanazji, sztucznego zapłodnienia itd.


REKLAMA

Analizując pojęcie rodziny, które pojawia się w literaturze można powiedzieć, że wspólnota rodzinna jest dla każdej jednostki fundamentalną grupą. Co więcej wszyscy jej członkowie współdziałają ze sobą nawzajem, wiąże się to z faktem bliskiego kontaktu. Poza tym rodzina zaspokaja wszelkie potrzeby biologiczne, psychiczne, materialne oraz zapewnia bezpieczeństwo dzięki któremu możliwa jest integracja osobowości człowieka.

We współczesnych czasach bardzo widoczny stał się kryzys rodziny. Po pierwsze małżeństwo dla wielu młodych osób jest przeżytkiem lub wiąże się bezpośrednio z komplikowaniem sobie życia. Oprócz tego tradycyjna rola rodziców jest coraz częściej kwestionowana. Z pewnością akty prawne niektórych państw przyczyniają się upowszechnienia rozwodów, aborcji, antykoncepcji, co w konsekwencji pogłębia kryzys rodziny . Tradycyjny model rodziny oparty na związku kobiety i mężczyzny staje się jedną z form życia rodzinnego. Natomiast powszechne i normalne jest samotne macierzyństwo, wolne związki itp.

Kolejnym niepokojącym zjawiskiem jest to, że zakwestionowanie istoty małżeństwa jednocześnie przyczynia się do wzrostu ilości młodych ludzi prowadzących wspólne życie bez "papierka". Z kolei taka sytuacja sprawia, że liczba dzieci pozamałżeńskich wzrasta i równocześnie rośnie liczba rodzin niepełnych.

Bardzo dużym zagrożeniem dla współczesnej rodziny są związki pomiędzy osobami tej samej płci, które w niektórych krajach zostały zalegalizowane. Ponadto pary homoseksualne roszczą sobie prawo do adoptowania dzieci, gdy dla porównania pary heteroseksualne coraz częściej rezygnują z posiadania własnych dzieci lub odkładają tą decyzję na później - chociażby ze względu na karierę, własną edukację itd.


REKLAMA

Myślę, że emigracje zarobkowe, spowodowane dużym bezrobociem także stanowią poważny problem dla współczesnej rodziny. Niewątpliwie emigracja rozluźnia więzi między małżonkami oraz ich dziećmi. Negatywnym skutkiem takiej sytuacji są na przykład problemy wychowawcze dzieci i młodzieży, rozbicie małżeństw.

Zagrożeniem dla współczesnej rodziny może być również promowanie realizacji zawodowej kobiet kosztem decyzji o założeniu rodziny, poznawanie świata, egoizm, który przekłada rodzinę jakby na dalszy plan. Taka sytuacja może być spowodowana konsumpcyjnym stosunku do świata oraz nastawieniem na szukanie tego, co dobre dla danej jednostki, a niekoniecznie dla innych. Rodzicielstwo coraz częściej przestaje być przypadkowe i staje się wynikiem wieloletnich przemyśleń i planów. Jednocześnie narasta świadomość kosztów związanych z posiadaniem dzieci, w związku z czym decyzje prokreacyjne stają są bardziej racjonalne i w efekcie kończą się decyzją o posiadaniu tylko jednego dziecka. Stosunkowo często spotkać można się również ze świadomie podjętą decyzją o bezdzietności, co jest rezultatem dokonywanych w pojedynkę lub w związku wyborów życiowych, zgodnie z dążeniem do bycia stuprocentowym autorem własnego życia i kreatorem swej tożsamości. Aborcja i eutanazja to następne czynniki, które negatywnie wpływają na rodzinę. Człowiek coraz częściej przyznaje sobie prawo do ustalania progów i ograniczeń, a także do manipulowania cudzym życiem.

Alkoholizm, narkomania, czy inne nałogi stanowią przyczynę ludzkich tragedii i są poważnym zagrożeniem dotykającym rodzinę. Powszechna konsumpcja, hedonizm sprawia, że wiele współczesnych rodzin zaczyna funkcjonować wokół pieniądza, głodu rzeczy, a przez to członkowie rodzin żyją jakby obok siebie.

Na zakończenie chciałabym dodać, że pomimo wielu trudności i problemów rodzina pozostaje dla wielu ludzi podstawową, fundamentalną grupą społeczną i niezakwestionowanym dobrem. Jednak świadomość, że forma rodziny, moment jej założenia i rozpadu są zależne od woli człowieka staje się coraz bardziej powszechna.

Życie w samotności, życie w związku nieformalnym, życie z partnerem tej samej płci, samotne macierzyństwo, dobrowolna bezdzietność stały się łatwiejsze i są bardziej akceptowane. Myślę, że uwolnienie wyboru przebiegu prywatnego życia dorosłych jednostek spod wpływu władzy religii, państwa, krewnych - zwłaszcza rodziców - doprowadziło do wyraźnego zróżnicowania pojęcia rodziny. Pojawienie się powyższych problemów, zagrożeń związanych z przemianami współczesnej rodziny wymusza jednocześnie rozbudowę i redefinicję polityki rodzinnej.

Bibliografia:
1) Sylwester Bębas "Rodzina i jej zagrożenia na początku trzeciego tysiąclecia" w: Aktualne problemy pedagogiczne 2009, nr 4-5.
2) Piotr Szukalski "Przemiany rodziny - wyzwania dla polityki rodzinnej" w: Polityka społeczna 2007, nr 8.

Kinga Głowacka


Zaświadczenie onlinenumer online: 161 gości

reklama