Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12248
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak przeprowadzić lekcję z tematu "Rozmowa kwalifikacyjna" i ocenić wszystkich uczniów

Jednym z ważnych tematów ujętych w podstawie programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości jest rozmowa kwalifikacyjna w procesie rekrutacyjnym na stanowisko pracy. Temat nie może być zrealizowany w pełni bez przeprowadzenia symulacji rozmowy w klasie. Ze względu na ograniczenia czasowe możemy to zrobić, wykorzystując pracę w grupach jako formę. Dzielimy klasę na kilka grup, przykładowo na 6. Trzy grupy mają za zadanie przygotować kandydata do pracy, a trzy grupy rekrutującego pracodawcę.


REKLAMA

Opracowujemy założenia inscenizacji. Przykładowo nawiązujemy do poprzednich lekcji, kiedy opracowywaliśmy CV i list motywacyjny na podstawie zadań z zeszytu ćwiczeń "Krok w przedsiębiorczość", wyd. Nowa Era:

 • W waszej miejscowości odbywa się rekrutacja na stanowisko kierownika sklepu PRO-FASHION. Kandydat(ka) ma doświadczenie Ani Nowak, które uczniowie znają z poprzedniej lekcji. Realizacja inscenizacji dotyczącej innego rodzaju pracy jest niewskazana, konieczne byłoby szczegółowe i czasochłonne zaznajomienie uczniów z wymaganiami oraz życiorysem kandydata. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem jest nawiązanie do poprzedniej lekcji.
 • Uczniowie nieodpowiednio ubrani nie mogą być przedstawicielami grup w odgrywanych scenach, co nie zwalnia ich od pracy w zespole.
 • Podczas przygotowania pytań i odpowiedzi grupy nie powinny się kontaktować, aby przygotowane przez nie pytania były zaskakujące (jak w prawdziwej rozmowie).
 • Kandydatem na kierownika sklepu nie musi być kobieta (jak sugerował wzorcowy list motywacyjny); może nim być również mężczyzna.
 • W celu utrzymania dyscypliny czasowej i nabycia umiejętności wyboru najważniejszych kwestii należy ograniczyć liczbę zadawanych pytań; maksymalna liczba pytań "merytorycznych" pracodawcy to 6, pracownika- 2; cała rozmowa nie powinna trwać dłużej niż 7 minut.
 • Nie powinno się zadawać pytań "branżowych", związanych ze znajomością rynku odzieżowego (w celu wyeliminowania niebezpieczeństwa przerodzenia się ćwiczenia w zabawę - gdy uczniowie zaczną się popisywać znajomością tej bliskiej im tematyki - należy jednak zaznaczyć, że podczas prawdziwej rozmowy takie pytania pracodawca może zadać).
 • Należy zaaranżować warunki podobne do tych, w jakich prowadzi się takie rozmowy: biurko z wygodnym fotelem dla pracodawcy i stosunkowo twarde krzesło dla kandydata.
 • Inscenizację należy rozpocząć od momentu, w którym kandydat stoi przed drzwiami.

  Uczniowie odgrywają krótkie scenki rozmowy kwalifikacyjnej. Przy podziale na 6 grup będą to trzy rozmowy.

  Po zakończeniu inscenizacji nauczyciel zachęca uczniów do dyskusji. Należy zwrócić uwagę na zachowanie się pracodawcy i kandydata (w tym na przywitanie), mowę ich ciał, dobór pytań i udzielone odpowiedzi oraz zakończenie rozmowy. Ważna rola w dyskusji przypada uczniom -pracodawcom; powinni oni uzasadnić swoją decyzję o zatrudnieniu ucznia - kandydata lub jej braku.


  REKLAMA

  Nauczyciel może ocenić pracę grup (każdy członek grupy otrzymuje taką samą ocenę), posługując się wcześniej przygotowanym arkuszem oceniania, z którym uczniowie zostali zapoznani.

  Arkusz oceniania rozmowy kwalifikacyjnej - kandydat do pracy:

  Zaangażowanie wszystkich członków grupy - 1 p.
  Ubiór - 1 p.
  Komunikacja niewerbalna - 1 p.
  Udzielone odpowiedzi na pytania - 2 p.
  Dobór pytań kandydata do pracodawcy - 1 p.
  Zakończenie rozmowy 1p.

  Arkusz oceniania rozmowy kwalifikacyjnej - rekrutujący:

  Zaangażowanie wszystkich członków grupy - 1 p.
  Ubiór - 1 p.
  Komunikacja niewerbalna - 1 p.
  Dobór pytań do kandydata - 1 p.
  Podjęcie decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do pracy. Uzasadnienie decyzji. - 2 p.
  Zakończenie rozmowy 1p.

  Ocena:
  7 p. - bdb
  5-6 p. - db
  4p. - dst
  3p. - dop
  1-2 p. - ndst

  Ewelina Drozd
  Liceum Ogólnokształcące
  im. Adama Mickiewicza
  w Strzyżowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 80 gości

  reklama