Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12247
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Proces komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel - uczeń

Ludzie codziennie wymieniają między sobą informacje, wydają lub przyjmują polecenia, rozwiązują konflikty, negocjują. Sztuką jest takie pokierowanie rozmową, aby komunikat był klarowny i zrozumiały dla drugiej osoby. Inaczej przecież każdy z nas mówi i inaczej słucha. Poznanie zasad komunikacji interpersonalnej leży u podstaw skutecznego porozumiewania się. Porozumiewania, które pozwoli uniknąć nieporozumień związanych z komunikatem przekazanym a komunikatem odebranym.


REKLAMA

Komunikacja kształtuje charakter wzajemnych relacji, dlatego należy uważać ją za najważniejszy element interakcji międzyosobowych. Jeśli tak jest, to komunikowanie się jest nadrzędnym i nieodzownym składnikiem procesu kształcenia i wychowania młodego człowieka, a szczególnym rodzajem interakcji jest relacja nauczyciel - uczeń. Prawidłowo przebiegająca komunikacja na tej linii jest niezbędna na każdym etapie edukacji. Jest najskuteczniejszym sposobem: osiągania efektów kształcenia i wychowawczych, budowania relacji oraz zapobiegania konfliktom i rozwiązywania ich.

W tej kwestii jawi się wielkie wyzwanie dla nauczycieli - by umieli komunikować uczniowi swoją wiarę i zaufanie w jego zdolności, w jego wyjątkowość, jego mocne strony; by potrafili słuchać, rozumieć jego przeżycia, budować jego wiarę we własne możliwości; by wyzwalali jego aktywność i twórczość; by ich własna otwartość w relacjach z ludźmi była czynnikiem podnoszącym samoakceptację i dającym dziecku poczucie szacunku i poszanowania jego godności; by swoją postawą przyczynili się do ukształtowania człowieka otwartego na siebie i innych. Szkoła powinna kształcić takie umiejętności, jak komunikacja interpersonalna, praca zespołowa, twórcze rozwiązywanie problemów. Szkoła powinna pomóc młodemu człowiekowi, zagubionemu we współczesnym świecie, odkrywać sposoby rozwiązywania jego problemów.

W niniejszej pracy staram się przedstawić zagadnienie procesu komunikacji interpersonalnej w relacji nauczyciel - uczeń, w relacji, w której zależne od siebie grupy społeczne powinny wypracowywać jeden wspólny język w rozumieniu określonych komunikatów przekazywanych codziennie i w różnych sytuacjach. Treść pracy ma ponadto pokazać, że skuteczne porozumiewanie się jest warunkiem osiągnięcia sukcesu dydaktycznego i wychowawczego.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...

Ewelina Drozd
Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
w Strzyżowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 53 gości

reklama