Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1223
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rodzaje połączeń kości, ich urazy oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy

Wprowadzenie

Publikacja "Rodzaje połączeń kości, ich urazy oraz sposoby udzielania pierwszej pomocy" przeznaczona jest dla nauczycieli wychowania fizycznego, szczególnie młodych zaczynających pracę jak i już doświadczonych stażem pracowników.

Ma ona pełnić rolę przypomnienia, pogłębienia wiadomości z budowy układu kostno - stawowego człowieka. Wyszczególnić najczęściej występujące urazy na lekcjach wychowania fizycznego, oraz utrwalić wiadomości z zakresu pierwszej pomocy w nagłych przypadkach.

Znajomość anatomii układu kostno-stawowego, mięśniowego jest niezbędna w prawidłowej diagnozie przy nagłym, niespodziewanym urazie, zdarzającym się na lekcjach wf, pomimo zachowania wszelkich zasad bezpieczeństwa. Każdy nauczyciel, a zwłaszcza nauczyciel wychowania fizycznego zobowiązany jest również posiadać umiejętność niesienia pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Trzeba pamiętać że tam gdzie jest ruch mogą wystąpić urazy, kontuzje i jako nauczyciele bierzemy na siebie wielką odpowiedzialność za zdrowie powierzonych nam dzieci.

W zamierzeniu moim praca ma stanowić skondensowany, ogólny zakres wiadomości, niezbędnych w pracy nauczyciela wychowania fizycznego.

W rozdziale pierwszym przedstawiam zasady działania narządu ruchu, którego podstawowym elementem jest układ kostno-stawowy, a następnie układ mięśniowy, opisuję rodzaje połączeń kości i stawy najczęściej ulegające kontuzjom

Rozdział drugi opisuje najczęstsze urazy układu kostno-stawowego, mięśniowego i inne. Oraz zasady zachowania się przy udzielaniu pierwszej pomocy.

Rozdział I

Narząd ruchu. Rodzaje połączeń kości.

Narząd ruchu jest strukturalnym i dynamicznym zespołem złożonym z układu kostno-stawowego i nerwowo-mięśniowego, umożliwiającym utrzymanie postawy ciała, przemieszczanie się (chód), zmianę ustawienia względem siebie poszczególnych, segmentów narządu ruchu z odpowiednią zmienną siłą i szybkością w celu wykonania zamierzonej czynności.

Podstawowym elementem narządu ruchu jest układ kostno-stawowy, czyli twarde rusztowanie ciała ludzkiego, składające się z kości połączonych ze sobą za pomocą stawów, chrząstkozrostów i wiązadeł.

Określone części układu kostnego pod wpływem odpowiednich bodźców z ośrodkowego układu nerwowego wprawia w ruch układ mięśniowy.

W skład układu mięśniowego wchodzą wszystkie mięśnie szkieletowe wraz ze ścięgnami (ścięgna utworzone są z tkanki włóknistej i łączą mięśnie z kośćmi) oraz narządy pomocnicze jak powięzie, kaletki maziowe i pochewki ścięgien. Mięśnie działają na układ kostny poprzez stawy, które są punktem podparcia dźwigni kostnej.

(...)

Rozdział II

Urazy sportowe na lekcjach w.f. (pojęcia ogólne) i sposoby udzielania pierwszej pomocy

Sport jest obecnie jednym z najczęściej spotykanych sposobów spędzania wolnego czasu. Ludzie zawsze lubili wszelkie sposoby aktywności fizycznej, zarówno te mające bezpośredni związek z utrzymaniem się przy życiu (polowanie) lub o charakterze obrzędów religijnych (olimpiady w starożytności).

Zadaniem nauczycieli wychowania fizycznego jest wyposażenie dzieci w niezbędne wiadomości i umiejętności umożliwiające uprawianie sportu w formie sportowo-rekreacyjnej, wiedząc że sport ma korzystny wpływ na zdrowie. Jednakże nie ulega wątpliwości, że jego uprawianie, ćwiczenia na lekcji wychowania fizycznego wiążą się z ryzykiem kontuzji lub uszkodzeń ciała. Ryzyko wystąpienia kontuzji u dzieci i młodzieży jest większe niż u dorosłych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Krzysztof Stefański
Szkoła Podstawowa nr 3
im. Jana Pawła II w Rypinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 58 gości

reklama