Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12194
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola rodziców jako partnerów w procesie uczenia się dziecka

Rodzice spełniają bardzo istotną rolę w procesie przygotowania dziecka do obowiązków szkolnych oraz późniejszym towarzyszeniu mu w czasie nauki. Dlatego też już od chwili urodzenia rodzice powinni przygotowywać dziecko do podjęcia obowiązków szkolnych. Proces ten składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to okres długofalowy, obejmujący cały wiek przedszkolny, który polega na trosce o prawidłowy, harmonijny, wszechstronny rozwój psychofizyczny dziecka, na zapewnieniu mu jak najlepszych warunków życia sprzyjających temu rozwojowi, na właściwym oddziaływaniu wychowawczym. Natomiast drugi etap jest bezpośredni, dokonuje się w ostatnim roku przed rozpoczęciem nauki, kiedy to rodzice zapisują do zerówki, aby nauczyło się uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach, współżyć z innymi dziećmi, przystosować do wymagań życia zbiorowego, spełniać polecenia osób dorosłych z poza środowiska rodzinnego. Rodzice powinni szukać także okazji do rozmów z dzieckiem na temat rozpoczęcia nauki, które mają wpływ na kształtowanie jego stosunku do szkoły, jego uczniowskiej postawy. Ważne jest aby uświadomili dzieciom, że ich zdaniem, szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...

Anna Mikołajec


Zaświadczenie onlinenumer online: 255 gości

reklama