Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12192
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ojciec w rodzinie - model ojca idealnego i jego rola we współczesnym świecie

Współczesne wychowanie dziecka zaczyna być rozumiane jako istotne zadanie życiowe, którego realizowanie wymaga aktywności i zaangażowania już od pierwszych chwil jego życia. Jak podkreśla się w literaturze przedmiotu konieczność uczestnictwa ojca w procesie wychowania dziecka jest jedną z podstawowych prawd pedagogicznych znanych od najdawniejszych czasów. Bycie ojcem prawdziwym, takim jakiego oczekują dzieci, to najtrudniejsze zadanie jakie czeka poważnie traktujących zadanie przedstawicieli męskiego rodu. Spoczywa na nim bowiem podstawowe prawo i obowiązek jako rodziny tj. zadanie wychowania dziecka aż do całkowitego usamodzielnienia się. Udział ojca w tym trudnym zadaniu jest niezastąpiony i konieczny. W literaturze podkreśla się, że każdy ojciec w rodzinie ma właściwe sobie zadania do spełnienia. Należą do nich m.in.: interesowanie się dziećmi, rozmowy, dbałość o warunki bytowe, wyrozumiałość, pomoc w kłopotach, obdarowanie dziecka ciepłem rodzinnym, miłością i troską, autorytet i dawanie przykładu dziecku. Jak zatem widać na ojcu spoczywa szereg ról, które winien on wypełniać w rodzinie. Brak ojca albo niewłaściwe sprawowanie przez niego roli rodzicielskiej może wywołać bardzo głębokie i często nieodwracalne zaburzenia w podstawowych sferach zachowania się człowieka.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...

Anna Mikołajec


Zaświadczenie onlinenumer online: 121 gości

reklama