Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12170
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Asertywność jako wybrana kompetencja społeczna

Człowiek jest istotą społeczną. W dużej mierze poczucie szczęścia i życiowego zadowolenia jest uzależnione od umiejętności efektywnego kontaktowania się z innymi ludźmi. Cała cywilizacja bazuje na ludzkiej zdolności do współpracy z innymi i prowadzenia wspólnych działań. Inni ludzie są nam niezbędni do szczęścia i spełnienia, musimy też potrafić z nimi współpracować, jeżeli chcemy stanąć na wysokości swoich zadań i osiągnąć zamierzone cele. Na co dzień żyjemy w otoczeniu rodziny, przyjaciół, znajomych, ludzi mijanych na ulicach. Życie publiczne, zawodowe, osobiste w ogromnej mierze zależy od oddziaływania, zachowania innych ludzi, grup i społeczności. Środowiska społeczne wymagają i opierają się na kontaktach międzyludzkich. Opanowanie umiejętności współżycia społecznego jest ważnym i niezbędnym warunkiem zadowolenia i satysfakcji życiowej. Efektywne funkcjonowanie w relacjach z innymi jest bardzo istotną, wręcz niezbędną umiejętnością, szczególnie w przypadku tych osób, których praca wymaga stałego obcowania z ludźmi. Kadra kierownicza, doradcy, nauczyciele, handlowcy, lekarze, pracownicy socjalni, terapeuci, psycholodzy to grupy zawodowe, których sensowne i skuteczne kontakty z innymi są koniecznością, a umiejętności, zdolności i kompetencje społeczne są wyznacznikiem efektywności funkcjonowania jednostki w rzeczywistych sytuacjach życiowych. Kompetencje interpersonalne u każdego z nas są różne, ponieważ stanowią wypadkową naszych życiowych doświadczeń. To właśnie dzięki nim człowiek jest społecznie kompetentny, czyli nabywa kompetencje do funkcjonowania w społeczeństwie. Kompetencje społeczne nabywamy dzięki udziałowi w sytuacjach społecznych mających miejsce się w codziennym życiu. Można powiedzieć, że kompetencje społeczne to zdolność do skutecznego działania w złożonych sytuacjach społecznych, to także osiąganie celów w życiu społecznym, ale również zdolność do budowania więzi emocjonalnych z innymi ludźmi, umiejętność empatii, uświadamianie sobie uczuć i punktów widzenia innych ludzi, zainteresowanie ich zmartwieniami, potrzebami i niepokojami, to inspirowanie jednostek i grup, inicjowanie zmian, tworzenie więzi i umiejętność pracy z innymi ludźmi dla osiągnięcia wspólnego celu.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Szymon Olejnik, Katarzyna Olejnik


Zaświadczenie onlinenumer online: 124 gości

reklama