Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12149
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ruch i rekreacja w czasie pobytu dziecka w świetlicy szkolnej

Młodszy wiek szkolny charakteryzuje się dużą gotowością do ruchu, spontanicznością i aktywnością fizyczną u dzieci. Jest to tkz. "zloty okres motoryczności", w którym stopniowo pojawia się u dziecka celowość ruchów, umiejętność panowania nad ciałem. Dziecko łatwo opanowuje podstawowe umiejętności ruchowe (jak jazda na rowerze, łyżwach, nartach) i czerpie radość z osiągnięć i współzawodnictwa sportowego.


REKLAMA

Ruch w młodszym wieku szkolnym spełnia następujące funkcje;
- stymulujące (rozwój kości i układów - naczyniowego, krążeniowego, oddechowego i nerwowego, ruch rozwija samodzielność, uczy norm i zasad)
- adaptacyjne (przystosowanie organizmu do klimatu, temperatury, wilgotności, hartowanie ciała)
- kompensacyjne (zrównoważenie niekorzystnych czynników wpływających na dziecko takich jak telewizja, komputer)
- korekcyjne( prawidłowy rozwój organizmu, zapobieganie chorobom, tworzenie poprawnej postawy ciała).

W świetle tych informacji dla wszystkich nauczycieli i rodziców, powinno być oczywiste, że należy dzieciom organizować jak najwięcej zajęć sportowych i pobudzać ich do jakiejkolwiek aktywności ruchowej. W dzisiejszych czasach, kiedy rodzice nie maja zbyt wiele czasu, aby zapewnić dzieciom odpowiednia dawkę ruchu, zadanie to spada w dużej mierze na szkołę i wychowawców.

Chciałabym zwrócić uwagę na rolę wychowawców w świetlicy w spełnianiu tego zadania opiekuńczo-wychowawczego. Jestem wychowawcą świetlicy, z wieloletnim stażem w szkole muzycznej. Dzieci z naszej szkoły dojeżdżają z odległych miejsc, często spoza miasta. Nie wracają po lekcjach do domu, tylko spędzają bardzo dużo czasu w świetlicy,w oczekiwaniu na odbiór przez rodziców. W czasie obowiązkowych zajęć szkolnych mają zajęcia ruchowe w ilości przewidywanej przez program nauczania. Jest to jednak zbyt mało, aby zapewnić dzieciom odpowiednia dawkę aktywności w okresie tak wielkiej potrzeby" wyżycia ruchowego".


REKLAMA

Dlatego tak ważne jest, aby zapewnić im odpowiednie warunki w świetlicy nie tylko do zabawy,ale także do rozwoju i aktywizacji ruchowej. Zachęcamy wiec dzieci do tego, aby uczestniczyły we wszystkich zajęciach sportowych oraz spacerach, które dają możliwość nie tylko harmonijnego rozwoju, ale przede wszystkim pobycia poza zatłoczoną i hałaśliwą świetlicą. W naszej szkole organizujemy dzieciom zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej i sali rytmicznej. Na stale w programie zajęć aktywizujących zagościły turniej piłki nożnej i dzień sportu. Dzieci spędzają czas w szkolnym ogródku, co daje im możliwość przebywania na świeżym powietrzu, ale także nauki pielęgnowania roślin i poszanowania otaczającej przyrody. Bardzo atrakcyjne dla dzieci są również cykliczne spacery po mieście, które zapewniają odpowiednią dawkę ruchu, a także dają możliwość zapoznania się z historią miasta. Program zajęć ruchowych w świetlicy przewiduje oczywiście także wyjścia na boisko szkolne i plac zabaw, specjalnie wybudowany na potrzeby najmłodszych uczniów. Cała ta szeroka oferta ma za zadanie zagospodarowanie czasu dzieciom w sposób inny niż to najczęściej ma miejsce w domu (telewizor, komputer).

Dla najmłodszych dzieci rola rekreacji i ruchu jest ogromna. Każdy nauczyciel na pewno zdaje sobie z tego sprawę. Zajęcia takie jak wymieniłam powyżej pozwalają dzieciom nie tylko osiągnąć wyższy poziom wydolności ruchowej, ale także poprawiają zdrowie i samopoczucie dziecka.

Bibliografia;

 • J. Bielski "Życie jest ruchem" Warszawa 1996
 • Z. Chromiński "Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży" Warszawa 1987
 • J. Drabik "Promocja aktywności fizycznej" Gdańsk 1997
 • L. Demel "Pedagogika zdrowia" Warszawa 1986
 • Cz. Lewicki "Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11 letnich w rodzinie" Rzeszów 2001

  Agnieszka Piwosz


 • Zaświadczenie online  numer online: 126 gości

  reklama