Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12103
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zaniedbywanie dzieci w rodzinie

Zaniedbywanie obok przemocy fizycznej, emocjonalnej oraz wykorzystania seksualnego jest jednym z przejawów zjawiska krzywdzenia dziecka. Jest ono rożnie definiowane w literaturze, jego definicja w dużej mierze zależy od osoby dostrzegającej ten problem. Zgodnie z jedną z definicji zaniedbywanie dotyczy sytuacji, w których "opiekun odpowiedzialny za dziecko albo z rozmysłem albo przez nieuwagę i nieodpowiedzialność dopuszcza, aby dziecko doświadczyło krzywdy, której można by uniknąć lub nie dostarcza jednego lub więcej rzeczy lub usług, które postrzegane są jako niezbędne dla rozwoju fizycznego, intelektualnego i kompetencji emocjonalnych dziecka." Definicja ta kładzie nacisk na związaną z zaniedbywaniem kwestią intencjonalności rodziny a zatem jego zamierzonego lub niezamierzonego działania. Przykładem definicji Brytyjskiego Ministra Zdrowia (Departament off Health, 1999) stwierdzająca, że zaniedbywanie "oznacza utrzymujący sią brak zaspokojenia potrzeb fizycznych i psychologicznych powodujący lub mogący powodować poważne szkody dla zdrowia i rozwoju dziecka. Może obejmować brak dostarczania właściwego pożywienia, schronienia i ubioru, brak ochrony dziecka przed fizyczną krzywdą lub niebezpieczeństwem oraz brak zapewnienia mu dostępu do stosowanej opieki medycznej lub leczenia. Obejmuje też zaniedbywanie lub nieodpowiednie reagowanie na potrzeby emocjonalne."


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpoœrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Anna Mikołajec


Zaświadczenie onlinenumer online: 116 gości

reklama