Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12102
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rodzina jako środowisko kształtowania się więzi emocjonalnych pomiędzy rodzicami a dziećmi

W literaturze występują różne terminy określające bliskie więzi między ludźmi i przywiązanie: więź społeczna, więź rodzinna, miłość, przyjaźń, kontakt emocjonalny, więź emocjonalna. Wiele z nich jest używane zamiennie. Ujęcia te bądź nie są definiowane, bądź ich definicje pozbawione są znaczenia operacyjnego. Konstrukcje pojęciowe odnoszące się do obszaru międzyludzkich relacji są obszerne i nieprecyzyjne. Sferę bliskich relacji międzyludzkich nie łatwo opisać w sposób naukowy. Słownik psychologiczny Artura Rebera definiuje więź jako "emocjonalny związek między osobami."

Istnienie więzi emocjonalnej pomimo trudności w jej zdefiniowaniu jest jednak szeroko przypisywane grupie społecznej, jaką jest rodzina. W. Sprott pisał, iż "najważniejszą cechą małych grup jest ścisły, wzajemny kontakt i określona mniejsza lub większa więź jej członków."


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpoœrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Anna Mikołajec


Zaświadczenie onlinenumer online: 41 gości

reklama