Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1210
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski koła informatycznego dla uczniów gimnazjum w klasach I-III

Niniejszy program autorski jest zgodny z podstawą programową kształcenia ogólnego opracowaną przez MEN z 1999 roku oraz z podstawą programową informatyki.
Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Dlatego też korzystanie z technologii komputerowej i umiejętność selekcjonowania informacji są podstawowymi, przygotowującymi uczniów do życia. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia, daje mu możliwość rozbudzenia zainteresowań, jest istotnym elementem powiązania wewnętrznego świata szkolnego ze światem zewnętrznym.
Powyższe fakty skłoniły mnie do opracowania programu autorskiego koła informatycznego, aby uczniowie mieli możliwość korzystania z pracowni informatycznej.

Charaktersytyka programu

Niniejsze opracowanie jest propozycją programu zajęć koła informatycznego prowadzonego bezpłatnie w formie zajęć pozalekcyjnych.
Dotyczy informatyki nauczanej na poziomie gimnazjum poszerzającej i pogłębiającej wiedzę ucznia zdobytą na lekcjach informatyki. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków i rozwiązywania postawionych problemów. Program ten ma także na celu ujawnianie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Iwona Szałańska
Gimnazjum nr 3 w Stargardzie Szczecińskim


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama