Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1209
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Nauczanie techniki z wychowaniem komunikacyjnym z uwzględnieniem ścieżek edukacyjnych w Gimnazjum w Kobylinie

Charakterystyka programu

Proponowane opracowanie przewidziane jest do realizacji w trzecim etapie edukacyjnym.
Podstawową cechą odróżniającą ten program od innych jest powiązanie treści technicznych z zagadnieniami wychowania komunikacyjnego i treściami ścieżek edukacyjnych.
Podczas realizacji programu istnieje konieczność odwoływania się do doświadczeń uczniów wyniesionych ze szkoły podstawowej i z życia codziennego. Poprzez realizację zapisanych treści programu wyposażamy ucznia w szersze umiejętności wiązania wiedzy z różnych dziedzin życia.
Przy opracowywaniu programu nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego wzięto pod uwagę między innymi możliwości bazowe Gimnazjum w Kobylinie, kwalifikacje nauczycieli uczących techniki oraz warunki organizacyjne.

Uwagi o realizacji programu

Do realizacji programu wystarczy sala lekcyjna, a pracownia techniczna nie jest konieczna, ponieważ program bazuje na zdobytej wiedzy i umiejętnościach ucznia oraz jego doświadczeniach z życia codziennego. Nie jest też konieczny podział klas ze względu na płeć czy liczbę uczniów.
Ponieważ liczba godzin przeznaczona na realizację programu techniki, w trzyletnim cyklu, wynosi w naszej szkole 2 godziny, można je podzielić po 1 godzinie dla I i II klasy. Wskazane jest, aby nauczanie techniki rozpocząć od klasy pierwszej i kontynuować w następnym roku. Jest to korzystne dla uczniów ze względu na możliwość wcześniejszego zdobycia karty motorowerowej lub rowerowej (jeśli nie udało się to w szkole podstawowej).
Uczeń wykorzystuje zeszyt ćwiczeń - "Technika i wychowanie komunikacyjne dla gimnazjum" cz. I i II wydawnictwa Nowa Era. Zaleca się również prowadzenie przez uczniów zeszytów przedmiotowych. Program zawiera zagadnienia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego, które są utrwalane i poszerzane o zagadnienia pomagające w zdobyciu karty motorowerowej (nie są jednak wystarczające i muszą być uzupełniane na oddzielnym kursie).

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Iwona Dembska-Ferfecka
Gimnazjum w Kobylinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 100 gości

reklama