Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12039
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dogoterapia. Zajęcia z Udziałem Zwierząt - definicja, cele, korzyści

"(...) towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie,
dając nam czystą radość, bez nich człowiek czułby się źle na tym świecie,
bo ileż radości daje tak piękna i rozumna istota jak pies."

Ks. Jan Twardowski

AAA (Animal Assisted Activities) czyli Zajęcia z Udziałem Zwierząt - dostarcza możliwości motywacyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych lub terapeutycznych korzyści podnoszących jakość życia.
Są to zajęcia z psem, które mają na celu stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem. W trakcie spontanicznej, radosnej zabawy (ukierunkowanej przez prowadzącego) uczestnicy przyzwyczajają się do kontaktu z psem, głaszczą go, wydają polecenia.
Zajęcia mają za zadanie dostarczenie uczestnikom pozytywnego ładunku emocjonalnego i satysfakcji z obcowania z psem, przełamują lęki w kontaktach z otoczeniem, stymulują rozwój zmysłów, pobudzają aktywność, pozwalają oderwać się od otaczającej rzeczywistości.
W zależności od potrzeb podopiecznych i możliwości placówki mają formę spotkań indywidualnych lub pracy grupowej. Mogą odbywać się w formie spotkań jednorazowych lub zajęć cyklicznych. Te same zajęcia mogą być powtarzane z wieloma rożnymi ludźmi, inaczej niż program terapeutyczny, który jest przypisany do konkretnej osoby lub choroby.

Czas trwania zwykle nie jest jednoznacznie określony. Przebieg wizyty jest spontaniczny i trwa ona tak długo lub krótko jak jest to konieczne. Zajęcia są przeprowadzane w różnych środowiskach przez wyszkolonych profesjonalistów i/lub wolontariuszy, z udziałem zwierząt spełniających określone kryteria.


REKLAMA

Korzyści z AAA

Interakcje człowieka ze zwierzęciem mogą dostarczyć następujących korzyści dorosłym i dzieciom:

1. EMPATIA (identyfikowanie się z i zrozumienie uczuć i motywów innych ludzi)
Badania wskazują, że dzieci mieszkające w domach, w których jakieś zwierzę jest uważane za członka rodziny, są bardziej empatyczne niż dzieci z domów w których nie ma zwierzęcia. Dzieci postrzegają zwierzęta jako równych sobie. Dzieciom jest łatwiej być empatycznym w stosunku do zwierzęcia niż do człowieka. Ze zwierzętami jest tak, że czują to co okazują. Ludzie nie są tak bezpośredni. Dziecko uczy się czytać język ciała zwierzęcia. Zrozumienie co czuje zwierzę jest prostsze niż zrozumienie co czuje człowiek, ponieważ zwierzę jest prostolinijne i żyje chwilą obecną. W miarę jak dzieci dorastają ich umiejętności czytania zwierząt przeniosą się na doświadczenia z ludźmi.

2. SKUPIENIE NA ŚWIECIE ZEWNĘTRZNYM
Osoby cierpiące na chorobę psychiczną lub mające niską samoocenę skupiają się na sobie; zwierzęta pomagają im skupić się na środowisku. Zamiast myśleć i mówić o nich samych i ich problemach, patrzą i mówią do i o zwierzętach.

3. WYCHOWYWANIE (ułatwianie wzrostu i rozwoju innej żyjącej istoty)
Umiejętność wychowywania jest wyuczona. Wiele dzieci nie miało okazji nauczyć się go drogą tradycyjną- od swoich rodziców, Przez naukę opiekowania się zwierzęciem, mogą rozwinąć te umiejętności. Psychologicznie, gdy ktoś wychowuje, jego potrzeba do bycia wychowywanym zostaje spełniona.

4. BEZPIECZEŃSTWO (relacja wzajemnego zaufania lub poczucia związku lub więzów)
Zwierzęta potrafią stworzyć kanał emocjonalnie bezpiecznej komunikacji pomiędzy pacjentem i terapeutą. W warunkach terapii zwierzęta pomagają stworzyć klimat emocjonalnego bezpieczeństwa. Jeżeli terapeuta ma zwierzę w swoim biurze "nie może być aż taki zły". Obecność zwierzęcia może przetrzeć ścieżkę przez początkowy opór pacjenta. Dzieci mogą z dużym prawdopodobieństwem przenosić swoje uczucia i doświadczenia na zwierzę.

5. AKCPETACJA (sprzyjające przyjęcie lub przyzwolenie)
Zwierzęta potrafią akceptować bez wartościowania. Nie obchodzi ich jak ktoś wygląda lub co mówi. Akceptacja zwierzęcia jest nieosądzająca, przebaczająca i nieskomplikowana przez psychologiczne gierki, którymi lubią zabawiać się ludzie.

6. ROZRYWKA
Obecność zwierzęcia zawsze będzie przynajmniej rozrywką. Nawet ludzie, którzy nie lubią zwierząt, często lubią patrzeć na ich błazeństwa i reakcje. Szczególnie w przypadku ludzi przez długi czas przebywających na leczeniu, w domu opieki wydaje się, że odwiedziny zwierzęcia rozbawiają wszystkich.

7. SOCJALIZACJA (szukanie lub cieszenie się towarzystwem innych)
Badania pokazują, że kiedy psy i koty przychodzą w odwiedziny do placówki opiekuńczej, pomiędzy pensjonariuszami jest więcej śmiechu i interakcji niż w trakcie każdej innej terapii, lub rozrywki. Obecność zwierząt poprawia socjalizację na 3 sposoby:
a) pomiędzy pensjonariuszami
b) pomiędzy pensjonariuszami i personelem
c) pomiędzy pensjonariuszami, personelem, rodziną i innymi odwiedzającymi.
Personel twierdzi, że łatwiej jest porozumiewać się z pensjonariuszami w trakcie i po wizytach zwierząt. Rodziny często przychodzą w odwiedziny podczas wizyt zwierząt, twierdząc, że jest to najprzyjemniejszy czas, kiedy mogą przyjść.

8. STYMULACJA PSYCHICZNA
Stymulacja psychiczna następuje na skutek zwiększonej komunikacji z innymi ludźmi, napływu wspomnień, i rozrywki dostarczonej przez zwierzęta. W sytuacji, która jest przygnębiająca, obecność zwierząt służy rozjaśnieniu atmosfery, wzrostowi rozbawienia, śmiechu i zabawy. Te pozytywne rozproszenia mogą pomóc w zmniejszeniu poczucia izolacji i alienacji u pacjentów.

9. KONTAKT FIZYCZNY, DOTYK
Wiele napisano już o korelacji dotyku ze zdrowiem. Niemowlęta, które nie są dotykane, nie rozwijają zdolności zdrowych relacji z innymi ludźmi i często nie rozwijają się fizycznie i nie rosną. Dla niektórych ludzi dotyk innej osoby jest trudny do zaakceptowania, ale ciepły, futrzany dotyk psa lub kota nie. W szpitalach, gdzie często dotyk jest bolesny lub inwazyjny, dotyk zwierzęcia jest bezpieczny, niegroźny i przyjemny. Istnieje wiele programów, dla ludzi, którzy byli wykorzystani fizycznie lub seksualnie, w których personel i ochotnicy nie mogą dotykać pacjentów. W takich przypadkach możliwość dotknięcia i uściskania zwierzęcia jest dla tych pacjentów bardzo ważna; gdyby nie to, nie mieliby sposobności doświadczenia pozytywnego, właściwego kontaktu fizycznego.

10. KORZYŚCI FIZJOLOGICZNE (dodatnie efekty na podstawowe funkcje organizmu) Wielu ludzi jest zdolnych do odprężenia się w obecności zwierzęcia. Badania pokazują znaczne obniżenie ciśnienia i częstotliwości pracy serca. Nawet oglądanie rybek pływających w akwarium może być bardzo odprężające.


REKLAMA

Podczas przebywania ze zwierzętami niektórzy ludzie doświadczają duchowego spełnienia w sensie zjednoczenia z życiem i naturą. To jest trudne do wyjaśnienia i zdefiniowania.

Kiedy AAA NIE przynosi korzyści
Dla ludzi których odwiedzasz AAA może nie być korzystne dla ludzi, których odwiedzasz w następujących sytuacjach:
- kiedy zwierzęta są źródłem rywalizacji i współzawodnictwa w grupie
- kiedy ktoś zaczyna być zaborczy i próbuje "zaadoptować" odwiedzające zwierzę dla siebie
- z powodu braku nadzoru, niewłaściwego prowadzenia psa lub niewłaściwej selekcji istnieje ryzyko wypadku
- ludzie z uszkodzeniem mózgu, zaburzeniami rozwojowymi, lub starsi mogą prowokować zwierzę nie zdając sobie z tego sprawy
- ludzie z nieadekwatnymi wyobrażeniami mogą pomyśleć, że zwierzę ich odrzuca. Może to pogłębić ich niskie poczucie własnej wartości
- alergie mogą powodować trudności w oddychaniu, jak np. astma
- bez przedsięwzięcia odpowiednich środków ostrożności choroby mogą przenosić się między ludźmi i psami
- ludzie z otwartymi ranami lub obniżoną odpornością mogą brać udział w zajęciach pod ścisłym nadzorem, ich uczestnictwo być może musi być ograniczone
- ktoś może bać się niektórych zwierząt
- ludzie mogą różnie odbierać zwierzęta ze względu na korzenie kulturowe
Dla opiekuna
Opiekunowie mogą uznać AAA za nieodpowiednie w sytuacji gdy:
- personel lub inni opiekunowie nie mogą brać udziału w podejmowaniu decyzji nt AAA i nie są odpowiednio przygotowani
- niektórzy uważają, że zwierzęta nie powinny przebywać w placówce
- niektórzy nie lubią zwierząt lub się ich boją
- opiekunowie mogą być uczuleni na zwierzęta
Dla instytucji
Instytucje mogą uznać AAA za nieodpowiednie gdy:
- w grę wchodzi odpowiedzialność prawna personelu za wypadek lub zranienie podczas zajęć
- istnieją prawne przeszkody
- hałas, względy sanitarne lub zdrowotne nie pozwalają na zajęcia
- wchodzą w grę czynniki ekonomiczne
Dla zwierzęcia
AAA może być nieodpowiednie dla zwierząt gdy:
- mogą zaistnieć urazy od ostrego prowadzenia lub innych zwierząt
- nie może być zapewniona podstawowa opieka nad zwierzęciem: weterynaryjna, dostęp do wody i terenów do wybiegania się
- zwierzę nie lubi odwiedzać
Przykłady AAA:
- Grupa wolontariuszy zabiera swoje psy i koty do domu opieki raz w miesiącu na "wizytę". Zajęcia przeprowadzane są w dużej grupie z ukierunkowaniem i pod kontrolą pracowników domu. Koordynator grupy prowadzi nieoficjalny dziennik wizyt.
- Osoba przyprowadza swojego psa do zakładu opieki nad dziećmi, żeby pobawił się z pensjonariuszami. Chociaż wizyty odbywają się z udziałem pracowników placówki, nie wyznaczają żadnych celów terapeutycznych dla tych wizyt. Poza wpisami o wejściu tej osoby do szpitala nie ma żadnych innych zapisków dotyczących tych wizyt.
- Klub szkoleniowy psów daje pokaz w domu poprawczym dla nastolatków.

Bibliografia:

  • www.deltasociety.org
  • www.dogoterapeuta.wortale.net

    Edyta Dyjak


  • Zaświadczenie online    numer online: 106 gości

    reklama