Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
12032
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola literatury brytyjskiej w nauczaniu języka angielskiego w szkole podstawowej

W dobie nieograniczonych możliwości technologii komputerowej i przeważającej tzw. "kultury obrazkowej", docierającej do nas często w nadmiarze bodźców wzrokowych, postanowiłam sięgnąć po techniki wykorzystujące literaturę w nauce języka obcego w szkole podstawowej. Wydaje mi się, że wielu nauczycieli nie docenia roli jaką odgrywa oryginalny tekst danego języka do jego nauczania. Wykorzystanie dobrze znanych dzieciom bajek, baśni i opowiadań bez dodatkowych bodźców wizualnych traktowane jest jako "niemodne", przestarzałe, nie przystające zupełnie do wymagań i zainteresowań współczesnego ucznia. Spróbuję jednak przekonać nauczycieli do sięgnięcia po oryginalny tekst, mając w pamięci pozytywne efekty mojej pracy na kółku języka angielskiego.


REKLAMA

Jako pierwszy argument obrazowego charakteru materiału dydaktycznego jakim mogą być teksty literackie, chcę podać wyobraźnię. Czytając i omawiając kwestie dotyczące fabuły i bohaterów, dzieci automatycznie uruchamiają mentalne obrazy, wyobrażenia, które jak wiemy mają niebagatelny wpływ na zapamiętywanie nowego materiału. Psychologowie sytuują wyobraźnię pomiędzy pamięcią, a myśleniem, pomiędzy odtwarzaniem, a kreowaniem rzeczywistości. Sztuka, a w tym przypadku dzieła literackie, jest szczególnie ważnym narzędziem kształtowania wyobraźni. Oczywiście materiał wykorzystywany do pracy z dziećmi powinien być dostosowany do ich wieku i możliwości językowych. Nie powinien przytłaczać nadmiarem nowych słów, skomplikowanych struktur gramatycznych bądź archaizmów. Ma być pretekstem do dobrej zabawy i chęci poznania brytyjskiej kultury.

Pobudzając wyobraźnię poprzez pracę z tekstem literackim, przechodzę do kolejnego argumentu jakim jest twórczość. To wyobraźnia stanowi źródło zachowań kreatywnych. Dzieci na moich zajęciach potrafiły samodzielnie dopisać zakończenie historyjki, albo zmienić zakończenie znanej im bajki. Przedstawiały fabułę w formie rysunków lub komiksów, co stanowiło pretekst do porównania różnic w odbiorze danego dzieła.

Dochodzę tutaj do ważnego elementu skutecznej nauki języka obcego, czyli do emocji. Oddziaływanie na uczucia odbiorcy tekstu jest niezwykle ważne jeśli chcemy żeby nowy materiał został zachowany w pamięci długotrwałej. Literatura związana jest z emocjami dziecka, jego "przeżywaniem" losu bohaterów, a niekiedy utożsamianiem się z pozytywnymi postaciami literackimi. Odgrywając scenki teatralne pozwalamy zahamowanym uczniom poczuć się prawdziwymi bohaterami, a pewnych siebie uczniów uczymy empatii.


REKLAMA

Integrowanie literatury z nauką języka angielskiego pozwala na doświadczenie całego bogactwa, jakim jest dźwięk, rytm, intonacja, jednym słowem "melodia języka". Stosowanie powtórzeń i rymów sprzyja zapamiętywaniu oraz utrwaleniu materiału. Włączając w to ruch, odwołujemy się do wszystkich typów pamięci, zwiększając tym samym skuteczność nauczania.

Podsumowując, literatura brytyjska może właśnie na przekór być zaskakującą i atrakcyjną propozycją do pracy nauczyciela z dziećmi na kółku języka angielskiego. Bajki, baśnie i opowiadania stawiają ucznia w samym centrum procesu edukacyjnego, dając mu możliwość rozwinięcia jego wyobraźni i twórczości, dając upust jego emocjom oraz stwarzając okazję poznania kontekstu kulturowego danego języka.

Joanna Siemczonek-Plis
Szkoła Podstawowa nr 27
im. Marii Konopnickiej
w Krakowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 166 gości

reklama