Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11859
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak motywować do działania? Program poprawy efektywności działania na podstawie teorii Fredericka Herzberga

Zagadnienie motywacji jest bardzo ważne w wielu dziedzinach życia. Na przestrzeni lat powstało wiele teorii, koncepcji starających się wyjaśnić mechanizmy motywacyjne człowieka. Projektując własny program poprawy efektywności działań postanowiłem wykorzystać ujęcie motywacji w nurcie humanistycznym oraz psychologii pracy, a dokładnie w dwuczynnikowej teorii Fredericka Herzberga.

Koncepcja Herzberga nawiązuje do teorii Abrahama Maslowa, jednak jej autor odszedł od standardowego modelu. Wskazał on na istnienie dwóch kluczowych czynników w mechanizmie motywacji - podstawowych, wewnętrznych (higieny) oraz wyższego rzędu, zewnętrznych (motywacyjnych).


REKLAMA

Mimo, iż teoria ta odnosi się do motywacji pracowników do wykonywanej pracy, postaram się wykorzystać ją do procesu nauki studentów i poprawy efektywności ich działań. Często możemy obserwować sytuację, kiedy studenci tracą motywację, a ich efektywność, wyniki w nauce słabną. Wtedy też warto zastanowić się nad wprowadzeniem w życie kliku zmian, które mogą okazać się pomocne i zwiększyć efektywność naszego działania.

Tak jak wspomniałem wcześniej, Herzberg wyróżnił dwa rodzaje czynników biorących udział w procesie motywacji - wewnętrznych i zewnętrznych. Autor teorii wyróżnił kilka obszarów odnoszących się do czynników wewnętrznych, jednak dla studentów najbardziej adekwatne będą tutaj stosunki interpersonalne. W sytuacji, kiedy efektywność naszych działań spada, warto zwrócić uwagę, czy nasze otoczenie, środowisko jest dla nas sprzyjające. Niewyjaśnione konflikty czy nierozwiązane problemy w środowisku uczelnianym mogą sprawić, że nasza motywacja nie będzie tak samo silna jak na początku studiów. Ważnym czynnikiem higieny jest również obszar życia osobistego. Zadbanie o spokojną, ustabilizowaną sytuację rodzinną lub minimalizowanie problemów w naszym związku również mogą zapobiegać niezadowoleniu z nauki, z naszych dotychczasowych działań.


REKLAMA

Oczywiście, poprawa lub zmiana wyłącznie czynników wewnętrznych nie jest kluczem do sukcesu. Według Herzberga równie ważny jest aspekt motywacyjny, czyli tzw. czynniki zewnętrzne, motywatory. Możemy tutaj wyróżnić osiągnięcia, własny rozwój oraz uznanie. Aby można było je rozwijać konieczne jest właśnie zaspokojenie czynników wewnętrznych. Niestety, na motywatory nie mamy zbyt dużego wpływu. Największą rolę odgrywa miejsce, w którym studiujemy. Jeśli spotykamy się z uznaniem za nasze wyniki, jesteśmy chwaleni i doceniani, to nasz poziom zadowolenia i motywacji będzie wyższy. Wpływ na to mają również możliwości rozwijania naszych zainteresowań związanych z nauką. Sądzę, że stworzenie mniejszych grup ćwiczeniowych, mniejszy dystans między studentem a wykładowcą zwiększyłyby szansę na bardziej indywidualne podejście oraz łatwiejsze docenianie studentów. To właśnie takie sytuacje zwiększają efektywność naszego działania oraz podwyższają zadowolenie.

Reasumując, efektywność tego, co robimy związana jest nie tylko z naszymi wewnętrznymi czynnikami, ale także ze środowiskiem, w którym żyjemy, studiujemy. Jeśli mamy taką możliwość, zadbajmy o nasze otoczenie, rozwiązujmy problemy oraz wybierajmy takie uczelnie, w których możemy lepiej się rozwijać oraz te, gdzie nasze umiejętności zostaną docenione. Wtedy efektywność naszych działań będzie większa, a my będziemy bardziej zadowoleni.

Bibliografia

 • Berny, J., Leśniewski, M.A., Górski, P. (2012). Motywacja w systemie zarządzania zasobami ludzkimi: analiza teoretyczna problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja i Zarządzanie, 92, 77-89.
 • Chmiel N. (2003). Psychologia pracy i organizacji. Gdańsk: GWP.
 • Griffin, R.W. (1998). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: PWN.

  Michał Wiśniewski
  Pracownia-Psychologiczno-Pedagogiczna A.W.
  w Legionowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 124 gości

  reklama