Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11842
rok szkolny
2015/2016

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Mówię wyraźnie" - zabawy artykulacyjne rozwijające mowę dzieci i ich pewność siebie

Do podstawowych celów realizowanych przez nauczycieli w edukacji przedszkolnej, wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, należy m.in. "kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi...". W związku z powyższym działania nauczyciela koncentrują się na promowaniu optymalnego tempa rozwoju mowy. W zakres takich zadań wchodzi intensywna stymulacja językowa wszystkich dzieci, także tych, u których rozwój mowy przebiega harmonijnie, tzn. u których nauczyciel w toku obserwacji i konsultacji z logopedą nie stwierdził zakłóceń czy zaburzeń rozwoju mowy. Działania te podejmowane są także wobec dzieci z tzw. grupy ryzyka występowania zaburzeń mowy i dzieci ze stwierdzonymi- zdiagnozowanymi - problemami logopedycznymi.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpoœrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Beata Szewczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 118 gości

reklama