Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11716
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Historia książki

Historia książki to zupełnie odrębna dziedzina wiedzy badająca książkę od początków jej istnienia. Historycy dzielą historię książki na dwa okresy: książkę rękopiśmienną - sprzed ery druku, tworzoną do 1500 roku (zalicza się tu też inkunabuły), oraz na epokę książki drukowanej, której rozwój zapoczątkował Jan Gutenberg.


REKLAMA

Okres oświecenia łączy się z burzyliwymi wydarzeniami politycznymi o zasięgu międzynarodowym. Doprowadziły one nie tylko do zmian politycznych lecz również świadomości społecznej wśród ludzi. Oświecenie, określane jest jako wiek rozumu, czy wiek filozofów. Oświecenie jest nurtem kulturalnym oraz okresem w historii Europy przypadający na koniec XVII wieku do początku XIX wieku, znajdującym się pomiędzy barokiemc a romantyzmem.

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpoœrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Dawid Karol Kołodziej


Zaświadczenie onlinenumer online: 161 gości

reklama