Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11713
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Spojrzeć dalej i lepiej poznać. To look further and know better". Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych

Nauka języka jest nierozerwalnie związana z nauką kultury danego obszaru językowego, gdyż oba elementy przenikają się wzajemnie. Jako mieszkańcy Europy stykamy się na co dzień z aspektami różnych kultur. Kontakty mogą być utrudnione, gdy normy zachowania i wartości obecne w danej kulturze są niezrozumiałe dla ludzi innej kultury. I tutaj ważne miejsce odgrywa język, który jest środkiem do poznania dziedzictwa kulturowego innych państw, a także do głębszego zrozumienia własnej tożsamości.

Uświadamianie uczniom podobieństw i różnic historycznych, kulturowych czy socjologicznych rozwija społecznie, pomaga w kształtowaniu wrażliwości na i tolerancji dla innych ludzi. Nauka ta pomaga także w wychowaniu młodego pokolenia na "światłych" obywateli oraz pozwala docenić wkład Polaków w rozwój innych kultur. Wiadomo też, że wiedza na temat kultury krajów anglojęzycznych pomaga zrozumieć sam język i ułatwić jego naukę. Ponadto coraz częściej elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych są przedmiotem różnego rodzaju konkursów i testów (np. egzaminu gimnazjalnego czy matury). Innowacja ma na celu wzbogacenie programu nauczania języka angielskiego o zagadnienia kulturowe.


REKLAMA

Głównym powodem, dla którego zdecydowałam się opracować tę innowację były doświadczenie związane z realizacją zajęć pozalekcyjnych i Tygodnia Kultury Krajów Anglojęzycznych w ostatnich dwóch latach szkolnych. Miały one na celu zainteresowanie uczniów kulturą krajów anglojęzycznych i kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. Ewaluacja tych zajęć wykazała, że istnieje potrzeba kontynuacji podobnych działań wynikająca ze sporej popularności, jaką się cieszyły i wciąż jeszcze niedoboru wiedzy w tej dziedzinie.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Jolanta Sobstel


Zaświadczenie onlinenumer online: 126 gości

reklama