Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11712
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Posłuszny języczek". Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Mowa to akt porozumiewania się ludzi. Dziecko, które prawidłowo się rozwija, chce poznać otaczający świat, zrozumieć jego zasady, a przez to osiągnąć samodzielność. Jest to naturalne pragnienie stanowiące o jego aktywności, która przejawia się głównie w zabawie. Zwraca się uwagę na dużą rolę zabaw dydaktycznych we wszechstronnym rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Podkreśla się ich podniosłą rolę w rozwoju osobowości dziecka, poszerzaniu zasobu słownika, zakresu wiadomości, pogłębianiu uzdolnień oraz wyrabianiu aktywności językowej.

Ważną rolę w zakresie wspomagania i rozwoju mowy ma działanie nauczyciela pracującego z dzieckiem w przedszkolu, gdzie zabawa stanowi dominujący sposób nauki. Zabawa pomaga w poznawaniu nowych słów, ćwiczy oddech, słuch, głos, wymowę, stymuluje rozwój funkcji, które decydują o prawidłowym rozwoju mowy.


REKLAMA

Bardzo często u dzieci w wieku przedszkolnym występują zaburzenia mowy, które w znacznym stopniu mogą utrudnić osiągnięcie sukcesów w szkole. Dlatego należy możliwie jak najwcześniej rozpocząć usprawnianie mowy oraz korygowanie wszelkich zaburzeń.

Wyniki badań pedagogicznych oraz moje własne obserwacje dowodzą, że rozwój mowy dzieci w wieku przedszkolnym jest bardzo zróżnicowany. U wielu dzieci występuje oprócz wad wymowy, opóźniony rozwój mowy lub niechęć do mówienia, zaburzenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej. Te zaburzenia mają istotny wpływ na przebieg procesu nauczania w okresie wczesnoszkolnym. Niezależnie od pracy logopedy istnieje potrzeba systematycznej pracy skierowanej na doskonalenie i korygowanie mowy dziecka, dlatego też na potrzeby naszej placówki powstała niniejsza innowacja. Uważam za celowe wprowadzenie dodatkowych ćwiczeń i zabaw logopedycznych rozbudzających aktywność słowną i wpływających na rozwój mowy dziecka.

Dużo dzieci ćwiczy niechętnie swoją wymowę. Ćwiczenia znajdujące się w innowacji potraktowane zabawowo zachęcą dzieci do ciekawej, twórczej i wesołej zabawy.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Dorota Kostyra
Szkoła Podstawowa
w Woskrzenicach Dużych
Oddział przedszkolny


Zaświadczenie onlinenumer online: 81 gości

reklama