Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1168
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Jak je rozpoznać ? Jak im przeciwdziałać ?

Dlaczego moje dziecko nie radzi sobie z nauką czytania i pisania ?
Jaka jest tego przyczyna ? W jaki sposób mogę mu pomóc ?
To pytania, które często zadają sobie rodzice dyslektyków.

W każdej klasie znajdują się dzieci o specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Występują one u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym i są spowodowane zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych i motorycznych, będących wynikiem nieprawidłowego funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego. Poszczególne rodzaje tych trudności mogą występować w izolacji lub łączyć się ze sobą. Te trudności to:
- dysleksja - trudności w czytaniu lub czytaniu i pisaniu;
- dysortografia - trudności w opanowaniu poprawnej pisowni (rażące i bardzo częste popełnianie błędów ortograficznych)
- dysgrafia - trudności w opanowaniu kaligrafii, brzydkie pismo (a przede wszystkim nieczytelne pismo).

Pamiętajmy, że są to poważne deficyty i nie można "przyklejać łatek" swoim dzieciom bez konsultacji z fachowcem. Nie każde dziecko brzydko piszące w klasie pierwszej musi być dysgrafikiem.
Dziecko należy dokładnie obserwować. Objawy w młodszym wieku szkolnym są różnorodne.


REKLAMA

Zachowania dziecka z "ryzyka dysleksji":

 • Dziecko jest mało sprawne ruchowo - np. źle biega
 • Dziecko ma problem z zawiązywaniem sznurowadeł
 • Dziecko niechętnie rysuje
 • Dziecko ma problem z posługiwaniem się nożyczkami
 • Dziecko niechętnie bawi się układankami, Lego, puzzlami
 • Dziecko jest oburęczne
 • Dziecko ma problem z określeniem kierunków przestrzeni
 • Dziecko ma problemy z zapamiętaniem nowych wierszyków
 • Dziecko ma trudności z koncentracją uwagi, łatwo się rozprasza
 • Dziecko ma trudności z budowaniem zdań, szykiem wyrazów
 • Dziecko przekręca słowa (mówi np. kraktor)
 • Dziecko ma wadę wymowy
 • Dziecko myli głoski o podobnym brzmieniu (g-k, w-f, d-t)
 • Dziecko ma trudności z odróżnieniem podobnych liter (n-m, t-ł)
 • Dziecko ma trudności z odtwarzaniem prostych szlaczków
 • Dziecko pisze litery i cyfry zwierciadlane oraz odwzorowuje wyrazy przez zapisywanie ich od strony prawej do lewej
 • Dziecko ma problemy z analizą i syntezą głoskowo-sylabową
 • Dziecko ma trudności z zapamiętywaniem nazw, nazwisk szeregów nazw (dni tygodnia, miesiące), tabliczki mnożenia, dat
 • Dziecko ma problemy z nauką języków obcych.

  Nie da się orzec dysleksji na podstawie kilku ćwiczeń. W tym zakresie potrzebna jest systematyczna obserwacja dziecka i sprawdzanie jego prac pod kątem objawów zaburzeń.

  Dziecko, u którego podejrzewa się zaburzenia dyslektyczne powinno już pod koniec pierwszej, ewentualnie drugiej klasy zostać przebadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej, ponieważ uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, przystępujący do sprawdzianu, musi podać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającą te trudności, wydaną po ukończeniu przez niego drugiej klasy szkoły podstawowej.

  Aby pomóc dzieciom dyslektycznym w szkole zorganizowane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone przez wykwalifikowanych reedukatorów.

  Głównymi celami działań terapeutycznych, nauczania i wychowania tych dzieci są:
  - rozbudzenie zainteresowań i wyrobienie właściwej motywacji do nauki;
  - zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych i w zachowaniu;
  - ułatwienie dziecku opanowania umiejętności czytania i pisania poprzez ćwiczenie koncentracji uwagi, rozwijanie spostrzegawczości, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej.

  Monika Banak


 • Zaświadczenie online  numer online: 88 gości

  reklama