Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1167
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski z elementami ekologii i ochrony środowiska
"Pomóż przyrodzie ! Przyroda nie obroni się sama !"

Autorski program edukacyjny pod hasłem: "Pomóż przyrodzie ! Przyroda nie obroni się sama !" ma na celu rozszerzenie wiadomości z zakresu ekologii i ochrony środowiska na lekcjach przyrody w klasach IV-VI. Zgadzając się ze słowami Henryka Skolimowskiego "Wiek XXI będzie stuleciem ekologicznym, albo nie będzie go wcale".
W czasie realizacji programu rozwijane są zainteresowania ekologiczne wśród uczniów.

Założenia programu:
- upowszechnianie wiedzy wśród uczniów,
- rozwijanie zainteresowań problematyką ochrony środowiska,
- kształtowanie poglądów i przekonań dotyczących troski o piękno przyrody i jej zasoby,
- popularyzacja wiedzy o systemie obszarów chronionych,
- kształtowanie właściwych postaw wobec przejawów niszczenia przyrody,
- rozwijanie umiejętności zespołowego rozstrzygania problemów związanych z ochroną środowiska,
Celem zajęć z ekologii i ochrony środowiska jest pokazywanie uczniom, jak można kształtować własne życie, aby być zdrowym i stworzyć odpowiednie warunki dla siebie i przyszłych pokoleń.

Charakterystyka programu:
Program autorski z elementami ekologii i ochrony środowiska dla szkoły podstawowej w klasach 4-6 opracowany zgodnie z Podstawą Programową Kształcenia Ogólnego drugiego etapu edukacji szkolnej dotyczącej edukacji ekologicznej.
Założenia programu uwzględniają następujące akty prawne:

 • Rozporządzenie men z dnia 15.02.1999r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz.U.nr14,poz.129)
 • Rozporządzenie z dnia 26.02.2002r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego (Dz.U.nr51,poz.458)
  Podstawowym celem edukacyjnym kształcenia ekologicznego w kl. 4-6 zreformowanej szkoły podstawowej jest dostrzeganie zależności stanu środowiska od działalności człowieka i rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska. Z tym celem związane są zadania szkoły: ukazanie zależności stanu środowiska od działalności człowieka oraz wskazywanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian. Realizacja tych celów edukacyjnych i zadań szkoły w kształceniu ekologicznym w szkole podstawowej wyraża się z kolei w treściach oraz osiągnięciach uczniów.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Barbara Majewska
  Szkoła Podstawowa w Starym Garbowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 170 gości

  reklama