Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11658
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Secret Pen Friends - oryginalny sposób na ćwiczenie pisania w języku obcym

Chcę podzielić się nietypowym sposobem ćwiczenia umiejętności pisania, jaki z powodzeniem stosuję na lekcjach od kilku lat. Uczę języka angielskiego w liceum. Uczniowie w tym wieku mają na ogół wystarczający poziom zaawansowania, aby móc z większą lub mniejszą swobodą wypowiadać się pisemnie w języku obcym. Pisanie często należy jednak do nielubianych ćwiczeń, wymaga bowiem dużej koncentracji i precyzji, dlatego niezwykle ważny jest czynnik motywujący. Zabawa, a raczej - nauka przez zabawę - jaką proponuję uczniom, to korespondencja z tajemniczym przyjacielem z innej klasy. Oczywiście najlepszym kompanem do pisania byłby rodzimy użytkownik języka - i do takich znajomości korespondencyjnych również gorąco zachęcam moich uczniów, jednak korespondencja z osobą z tej samej szkoły sprawia, że cały proces przebiega pod moją kontrolą, dzięki czemu wiem, czy korespondencja odbywa się regularnie i jaki jest jej poziom.


REKLAMA

Po raz pierwszy przeprowadziłam to ćwiczenie kilka lat temu w następujący sposób:
1. Wybrałam dwie grupy lektoratowe, liczące dokładnie tę samą ilość osób, w tym samym wieku. Grupy nieco różniły się poziomem opanowania języka, ale nie były to różnice drastyczne. Przedstawiłam uczniom zasady: przed nimi jeden semestr korespondencji w języku angielskim z tajemniczym przyjacielem, któremu można powiedzieć o sobie wszystko prócz imienia i nazwiska.
2. Uczniowie grupy bardziej zaawansowanej zakupili zeszyty, w których napisali pierwszy list do tajemniczego przyjaciela.
3. Oznaczyłam zeszyty kodami i dobrałam uczniów w pary według własnego uznania. Starałam się, aby partnerzy pasowali do siebie, co nie zawsze było możliwe, ale jak okazało się później, niektóre pary bardzo dobrze zgrały się ze sobą.
4. Rozdałam zeszyty uczniom w drugiej grupie, którzy na następną lekcję przynieśli zeszyt z odpowiedzią.
5. Przekazałam zeszyty uczniom pierwszej grupy na kolejnej lekcji angielskiego itd.
6. Sprawowałam pieczę nad korespondencją. Przeglądałam ją (uczniowie zostali o tym wcześniej poinformowani, zatem mieli świadomość, że będę zaglądać do ich zeszytów), zwracając uwagę tematykę i regularność, odnotowywałam "nieprzyniesienia" (ukuta przez nas nazwa analogiczna do słowa nieprzygotowanie; nadmienię, że zdarzały się rzadko; oczywiście uczeń nieobecny w szkole danego dnia nie otrzymywał nieprzyniesienia).
7. Po upływie jednego semestru uczniowie otrzymali oceny z aktywności. Nie oceniałam ich pod względem językowym, ocena była uzależniona jedynie od ilości "nieprzyniesień" i nigdy nie była niższa niż 4 (dobra), zaś osoby przynoszące zeszyt na każdą lekcję otrzymały oceny 6 (celujące). Uważam te oceny za zasłużone.
8. Po zakończeniu ćwiczenia uczniowie obu grup napisali krótką anonimową wypowiedź-komentarz dotyczący ich wrażeń z wykonanego zadania. Wszystkie wypowiedzi były pozytywne, tylko jedna osoba napisała, że przeszkadzała jej świadomość, że jej listy są przeze mnie czytane.
9. Ostatnim etapem naszej zabawy było spotkanie uczniów obu grup. Uczniowie jednej grupy przyszli na lekcję grupy drugiej i zostali sobie przedstawieni. Spotkanie upłynęło w radosnej atmosferze.

Muszę zaznaczyć, że uczniowie podeszli do ćwiczenia z ogromnym entuzjazmem, który przerósł moje oczekiwania. Rozdawanie zeszytów stało się ulubionym momentem lekcji, a w przypadku braku zeszytu (np. wskutek choroby przyjaciela) uczniowie nie kryli rozczarowania. Niektóre znajomości korespondencyjne zaowocowały kontynuacją w świecie realnym.


REKLAMA

Ćwiczenie powtarzałam wielokrotnie, jednak zasady modyfikowałam. Przede wszystkim, nie zdarzyło mi się ponownie uczyć w tym samym roku szkolnym dwóch grup o dokładnie identycznej ilości uczniów i o zbliżonym poziomie języka, dlatego przeprowadzałam ćwiczenie jako zabawę dla chętnych (na marginesie - moje doświadczenie wskazuje, że większe znaczenie ma zbliżony poziom języka między piszącymi niż zbliżony wiek, a bardzo istotną rolę, często przesądzającą o tym, czy korespondencja będzie obfita czy zdawkowa, stanowią podobne zainteresowania). Poza tym, uczniowie czasem woleli dobrać się losowo, inni natomiast prosili mnie o dobranie im partnera według określonego kryterium (np. płeć). Czas korespondencji bywał z różnych względów dłuższy lub krótszy niż jeden semestr.

Korzyści dla uczniów:

 • konieczność stworzenia wypowiedzi pisemnej w języku angielskim raz w tygodniu
 • zdobywanie biegłości w pisaniu
 • poszerzanie słownictwa - aby wyrazić swoje myśli, często muszą poszukiwać nowych słów, sprawdzają też znaczenie słów użytych przez partnera
 • ocena z aktywności
 • element tajemnicy, zabawy
 • możliwość poznania nowej osoby.

  Na pewno będę nadal przeprowadzać to ćwiczenie i bardzo zachęcam do tego innych nauczycieli języków obcych. Ćwiczenie wymaga dobrej organizacji ze strony nauczyciela, ale jest to wykonalne.

  Anna Szustkiewicz
  III Liceum Ogólnokształcące
  im. J.Kochanowskiego
  w Krakowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 32 gości

  reklama