Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1165
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Projekt wychowawczy Klubu Profilaktyki Szkolnej "Żyj mądrze i zdrowo"

Wnioski wynikające z diagnozy środowiska szkolnego:

W wyniku diagnozy środowiska szkolnego okazuje się, że nadal znaczną część tego środowiska stanowią dzieci z rodzin z problemem alkoholowym oraz zaburzonymi relacjami rodzinnymi. W środowisku szkolnym istotnym problemem jest agresja przejawiająca się zarówno w słowach jak i w czynach. Funkcjonujemy w lokalnym środowisku, w którym poza szkołą brak miejsc umożliwiających alternatywny sposób spędzania czasu wolnego.

Działania podejmowane w oparciu o wyniki diagnozy:

W ramach szkolnego programu profilaktyki podejmowane są działania chroniące dzieci przed zakłóceniami w rozwoju oraz interwencyjne w sytuacjach pojawiających się zagrożeń lub konfliktów. Szkoła przede wszystkim promuje zdrowy styl życia, opracowane są i stosowane w praktyce zasady interwencji profilaktycznych oraz procedury pomocne w sytuacjach kryzysowych.
- W ramach działań informacyjnych staramy się uświadamiać uczniom konsekwencje podejmowania zachowań ryzykownych i szkodliwych dla zdrowia.
- W ramach działań edukacyjnych wprowadzamy uczniów w świat wartości i norm moralnych, uczymy jak radzić sobie ze stresem, jak rozwiązywać problemy, jak nawiązywać kontakty z otoczeniem i jak umiejętnie opierać się naciskom otoczenia, które mogą być dla uczniów niebezpieczne i szkodliwe.
- W ramach działań alternatywnych proponujemy uczniom różnorodne formy spędzania czasu wolnego na terenie szkoły. Są to różne koła zainteresowań, klub szkolny, zajęcia rekreacyjno-sportowe, takie jak: SKS-y, tańce, basen oraz harcerstwo i zuchy.
- W pierwszym półroczu tego roku szkolnego realizowany był projekt profilaktyczny zajęć sportowych pod nazwą "Od zabawy do sportu". Zajęcia odbywały się w trzech grupach wiekowych: klasy O-I uczestniczyły w zabawach taneczno ruchowych, dla klas II i III organizowano gry i zabawy ruchowe, a klasy IV,V i VI poznawały elementy kick boxingu.

Cel główny programu:

Kształtowanie kompetencji i odpowiedzialności dzieci w zakresie budowania postawy społecznie akceptowanej, życia w zdrowiu fizycznym i psychicznym, z dala od złych nawyków i nałogów, w oparciu o poczucie tożsamości i wiary we własne możliwości oraz w poczuciu więzi rodzinnej.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Hanna Borowska-Warchoł
Szkoła Podstawowa Nr 69 w Gdańsku


Zaświadczenie onlinenumer online: 77 gości

reklama