Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
116
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Mój program autorski "Edukacja regionalna uczniów w klasie I. Moja mała ojczyzna - Gryfice i okolice"

Podstawowym wymiarem wartości regionu i postawy regionalnej jest wspólnota.

Każdy człowiek musi mieć poczucie tzw. "zakorzenienia" . W dzisiejszym świecie można zauważyć duż przypadków zagubienia człowieka we współczesnej, rozwiniętej cywilizacji. Aby tego uniknąć musi być już od najmłodszych lat rozbudzany proces "zakorzeniania" . Każda osoba uczestniczy w kilku wspólnotach, tzn. w wspólnocie rodzinnej, lokalnej, małej Ojczyźnie, regionie, narodzie, aż po wspólnotę światową. Dla młodego pokolenia, począwszy od najmłodszych lat szkolnych, najważniejsze jest poznanie rodzinnej miejscowości i jej okolic.

Dziecko w młodszym wieku szkolnym wiele spraw nie jest jeszcze w stanie zrozumieć, ale może je przeżyć. Pierwsze dziecięce przeżycia są najbardziej trwałe i pozostają na całe życie. Problem dotyczący miejsca zamieszkania, najbliższej okolicy jest istotny już w 7 roku życia. Program "edukacja regionalna" stwarza możliwość poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kultury, podniesienia poziomu edukacji kulturalnej, budzenia szacunku wobec tradycji, przygotowania do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym i kształtowanie postawy otwartości wobec świata.

Najważniejsze cele mojego programu to:
1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu
2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej
3. Budzenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej
4. Kształtowanie potrzeby ochrony środowiska naturalnego
5. Rozwijanie zachowań prospołecznych umożliwiających współpracę w grupie

Po zrealizowaniu tego programu uczeń powinien zdobyć podstawowe umiejętności dotyczące
- wzmacniania więzi emocjonalnej z rodziną, rozwijania uczucia miłości, przywiązania i szacunku do rodziców, osób najbliższych i rodzinnego domu
- kształtowania uczucia przywiązania i szacunku do dziadków
- budzenia przywiąznia do rodzinnej miejscowości i jej krajobrazu
- zachęcania do samodzielności, posłuszeństwa i pomagania w gospodarstwie domowym
- kształtowania szacunku do przyrody
- kształtowania opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin
- przestrzegania zwyczajów zgodnego współżycia
- kulturalnego zwracania się do siebie
- rozumienia wartości koleżeństwa, dobroci, umiejętności panowania nad sobą

Zadaniem nauczyciela i szkoły jest uświadamianie uczniom, że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i Ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot obowiązki.

Realizacja zagadnień poprzez program autorski ma za zadanie pogłębić i usystematyzować wiedzę uczniów o najbliższym środowisku.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Anna Chojnacka
Szkoła Podstawowa nr 4 w Gryficach


Zaświadczenie onlinenumer online: 251 gości

reklama