Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11541
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program pracy z uczniem dyslektycznym dla uczniów szkoły podstawowej

Dysleksja rozwojowa jest popularnym określeniem na specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu. Trudności te mają wąski zakres i występują u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym, przy współwystępowaniu zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych. Wyróżnia się trzy podstawowe postaci dysleksji rozwojowej, w zależności od obserwowanych u dziecka trudności:
a) dysleksja - trudności w czytaniu
b) dysortografia - trudności w pisaniu
c) dysgrafia - zniekształcenia strony graficznej pisma.


REKLAMA

W przypadku występowania u dziecka problemów dyslektycznych, od początku nauki dochodzi do dysproporcji między jego możliwościami percepcyjnymi a wymaganiami szkoły. W dalszej edukacji prowadzi to do powstania trudności szkolnych oraz wtórnych zaburzeń emocjonalno-motywacyjnych.

Z tego względu pomoc uczniowi dyslektycznemu powinna być wszechstronna i całościowa, nie może koncentrować się jedynie na jego możliwościach intelektualnych. Pierwszym etapem pracy z uczniem powinno być nawiązanie kontaktu z uczniem oraz zmniejszenie jego lękowych nastawień, głównie wobec zadań wymagających wysiłku umysłowego. Dopiero po wprowadzeniu ucznia w stan odpowiedniej motywacji można efektywnie kształtować jego procesy intelektualne.

(...)

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Agata Dolińska


Zaświadczenie onlinenumer online: 111 gości

reklama