Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11530
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przykłady dobrych praktyk - prowadzenie projektu europejskiego

Projekt "Differences bring Us together" - "Różnice łączą Nas" realizowany jest w Szkole Podstawowej Nr 10 w Rzeszowie od 01.09.2013 r. do 30.06. 2015r. w ramach programu LLP Comenius - partnerskie projekty szkół we współpracy ze szkołami w Grecji, Hiszpanii, Chorwacji, Turcji i Grecji.

Głównym celem projektu jest rozwijanie wśród młodzieży, nauczycieli i całego środowiska szkolnego wiedzy o różnorodności kulturowej i językowej Europy, a także pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych, niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.


REKLAMA

Inne cele projektu to:

 • zwiększenie motywacji i kompetencji w zakresie języka angielskiego i informatyki,
 • wdrażanie powiązań i korelacji miedzy przedmiotami szkolnymi,
 • motywowanie uczniów do efektywniejszej pracy,
 • zwiększenie właściwego wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu się i nauczaniu,
 • doskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych metod pracy grupowej opartej na narzędziach online,
 • wdrażanie do pracy grupowej, integracja lokalna,
 • zwiększenia pewności siebie oraz wiary we własne umiejętności w stosunkach społecznych, międzykulturowych, w tym w wymiarze europejskim,
 • obalenie krzywdzących stereotypów narodowościowych, kulturowych i religijnych,
 • respektowanie odmienności kulturowych,
 • wzmocnienie świadomości przynależności do rodziny europejskiej, uświadomienie wspólnych europejskich korzeni,
 • propagowanie poczucia przynależności narodowej poprzez kultywowanie tradycji i wartości kulturowych,
 • nawiązane kontaktów rówieśniczych i lepsze poznanie mieszkańców krajów partnerskich,
 • wyrównanie szans edukacyjnych,
 • uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć,
 • poszerzanie oferty edukacyjnej szkoły,
 • zmniejszanie dysproporcji pomiędzy krajami UE,
 • wzmacnianie poczucia bycia pełnoprawnym Europejczykiem,
 • przybliżenie innych systemów edukacyjnych, wymiana doświadczeń w pracy pedagogicznej nauczycieli.


  REKLAMA

  W ramach realizacji tego przedsięwzięcia, uczniowie realizowali wiele zadań. Każde z nich było nowym wyzwaniem dla podopiecznych.

  Po zapoznaniu uczniów z celami projektu, podczas cotygodniowych zajęć, przygotowywali jego logo, którego szkic graficzny miał oddawać specyfikę projektu oraz symbolizować uczestniczące w nim kraje. Pomysły realizowane były w grupach 23 osobowych przy użyciu programów komputerowych. Wymagało to wiele wysiłku ze strony uczniów, ale dawało im też wiele satysfakcji. Działania te przyczyniły się do wdrażania dzieci do pracy zespołowej, uczyły samodzielności i kreatywności.

  W ramach projektu poznawaliśmy i odkrywaliśmy historię oraz kulturę zarówno własną, jak i naszych partnerów. W tym celu, uczniowie przygotowali specjalne, okolicznościowe tablice ścienne dotyczące naszego regionu, atrakcji turystycznych, zwyczajów, tradycyjnych potraw oraz dziedzictwa narodowego. Informacje te były później umieszczane na specjalnie zaprojektowanej stronie internetowej projektu i rozsyłane do partnerów. Z tak przygotowanych materiałów źródłowych tworzyliśmy odpowiednie opracowania dydaktyczne, pomocne na lekcjach.

  Aby przybliżyć partnerom polską kulturę i lokalne atrakcje, uczniowie prezentowali siebie, naszą szkołę i region rzeszowski, przygotowując prezentacje w języku angielskim, przy użyciu programu Power Point i Prezi. Nasi podopieczni zaangażowani w projekt przygotowali również z pomocą nauczycieli specjalne broszury na temat tradycji świątecznych, atrakcji turystycznych, specyfiki swojego regionu i historii, a także opracowali narodową i projektową książkę kucharską. Wspólnie z nauczycielami redagowali blog i projektowy magazyn, a wszystkie wyżej wymienione prace były przygotowywane w formie elektronicznej, w języku angielskim Podopieczni mieli również możliwość uczestniczenia w specjalnie przygotowanej wideokonferencji.

  > > > Zdjęcia...

  W trakcie realizacji projektu uczniowie odkrywali naszą narodową kuchnię, prezentując naszym partnerom w postaci krótkich filmów takie posiłki jak: pierogi, bigos, szarlotka, gołąbki, itp. Działania te wymagały wielkiego wysiłku, przygotowań zarówno ze strony nauczycieli, uczniów jak i rodziców, ale sprawiały radość i motywowały do nauki j. angielskiego oraz informatyki.

  Mając na uwadze cele projektu, w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Europejski. Poszczególne klasy przygotowały w swoich salach prezentacje ukazujące charakterystyczne cechy danego kraju. Uczniowie zwiedzali wirtualnie poszczególne kraje europejskie poznając ich kulturę, położenie geograficzne, zwyczaje oraz tradycyjne dania. Zwiedzający mieli szansę na poznanie obyczajów i atrakcji turystycznych, skosztowanie narodowych potraw oraz posłuchanie typowej dla danego kraju muzyki.

  > > > Zdjęcia...

  W szkole został zorganizowany również Tydzień Kultury Europejskiej w naszej placówce. Uczniowie klas IVVI byli zapraszani na specjalne prezentacje, podczas których nasi podopieczni zapoznali się ze specyfiką krajów UE, ze szczególnym uwzględnieniem krajów partnerskich realizowanego projektu. Na zakończenie prezentacji uczestniczyli w specjalnie przygotowanym quizie na temat krajów partnerskich projektu.

  Jednym z kluczowych zadań, w ramach realizacji projektu, było odkrywanie naszej spuścizny narodowej oraz regionalnych atrakcji turystycznych. W związku z tym, uczniowie często odwiedzali pobliski rezerwat przyrody Lisia Góra,. odbywali także ciekawe podróże ulicami Rzeszowa. W miejscu usytuowania XVII wiecznej ryciny przedstawiającej Miasto Rzeszów przy skrzyżowaniu ul.Sokoła i ul.S.Moniuszki rozpoczęła się interesująca wędrówka "Śladami Rzeszowszczyzny". Uczniowie otrzymali specjalnie przygotowane informatory z legendami i historią Rzeszowa. Ich zadaniem było odszukanie śladów historii miasta. Dzieciom podobała się ta wędrówka, gdyż w materiałach, które otrzymali były zawarte wskazówki, dzięki którym mogli wykazać się pomysłowością i kreatywnością. W swoim mieście, w miejscach, w których często bywają, odkryli atrakcje, o których istnieniu czasem w ogóle nie wiedzieli.

  Wspólnie z grupą partnerów zagranicznych wizytującą naszą szkołę zwiedziliśmy też Zamek w Łańcucie, który jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce i słynie ze znakomitych wnętrz mieszkalnych oraz niezwykle interesującej kolekcji pojazdów konnych.

  Ważnym etapem w realizacji naszego projektu było uczestnictwo w specjalnie przygotowanych wizytach projektowych. Każdy z parterów był zarówno gospodarzem wizyty, jak też odwiedzał inne placówki realizując założenia projektu. Każdy wizyta wiązała się z odkrywaniem kultury, historii, atrakcji turystycznych gospodarzy oraz narodowych zwyczajów. Był to czas na wzajemnie poznanie, wymianę doświadczeń, wspólne warsztaty tematyczna zarówna dla uczniów jak i dla nauczycieli. Każdy z gospodarzy zadbał o odpowiednią formę artystyczną oraz zapewnił spotkania z lokalnymi władzami. Nauczycieli mieli szansę na porównanie systemów edukacyjnych, sposobu zarządzania szkołą w każdym państwie, organizacji zajęć regularnych i dodatkowych oraz ze specyfiką pracy nauczycieli w każdym z odwiedzanych krajów.

  Dużym wyzwaniem dla każdego z partnera było zorganizowanie takiej wizyty. Spotkanie w Polsce zostało zaplanowane we wrześniu 2014r. Warsztaty artystyczne: decoupage i tradycyjne malowanie na szkle oraz pobyt i praca w gospodarstwie wiejskim to elementy polskiej kultury, które poznawali uczniowie z Chorwacji, Grecji oraz Hiszpanii w czasie tej wizyty. Do naszej szkoły przyjechało 40 uczniów i nauczycieli z trzech europejskich państw. Przez 5 dni podróżowali, spędzali czas z rówieśnikami oraz poznawali naszą kulturę. Goście z zagranicy obejrzeli inscenizację polskich legend przygotowaną przez uczniów oraz tradycyjne polskie tańce i stroje ludowe. Wszyscy świetnie się bawili ucząc się wspólnie w szkole oraz poznając nasz kraj i jego specyfikę. Uczniowie z partnerskich szkół poznali twierdzenie Pitagorasa (jednym z naszych partnerów jest Grecja) na lekcji matematyki prowadzonej w języku angielskim. W czasie warsztatów plastycznych malowali na szkle tradycyjne polskie motywy. Na podstawie legendy o smoku wawelskim wspólnie stworzyli komiks z klocków LEGO. Podczas wizyty goście mieli również możliwość posmakowania tradycyjnych polskich potraw oraz poznać typowe stroje rzeszowskie. Nauczyli się rozróżniać rodzaje zboża oraz piec tradycyjny polski chleb, który im bardzo smakował. Wspólne zabawy przy ognisku zintegrowały i pozwoliły zatrzeć różnice kulturowe. Uczniowie z wszystkich krajów świetnie się dogadywali i razem bawili. Spontanicznie inicjowali tańce, gry i zabawy. W pamięci zapadł wspólny taniec "Zorba". Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość jazdy konnej oraz bryczką. Na pamiątkę z tej wycieczki uczniowie wykonali obrazek techniką decoupage. W programie wizyty było również poznanie atrakcji turystycznych, stąd też wycieczka do Krakowa i zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce, a także pobyt w Muzeum w Łańcucie, przejście podziemną trasą w Rzeszowie i obejrzenie fontanny multimedialnej. Gościom bardzo się podobał nowoczesny, czysty i zadbany Rzeszów. Byli pod wrażeniem także Krakowa i Łańcuta. Podczas wycieczek do tych miast uczniowie mieli okazje poznać legendy z nimi związane (o smoku wawelskim, o królowej Kindze). Te legendy zostały także zaprezentowane podczas przedstawienia specjalnie zorganizowanego na ich przyjazd. Szczególnie podobało im się przedstawienie, pt. "Czerwony kapturek", zagrany w języku angielskim przez uczniów z klasy drugiej.

  Jednym z celów projektu jest odkrywanie różnic i podobieństw pomiędzy uczestnikami, a także niwelowanie krzywdzących stereotypów. Dzięki realizacji projektu, poznajemy kraje naszych partnerów, ich zwyczaje, kulturę, dziedzictwo narodowe, tryb życia, lokalne atrakcje turystyczne, a także porównujemy systemy edukacji oraz metody i formy pracy z uczniami. Uczestnictwo w projekcie umożliwia integrację i nawiązanie więzów przyjacielskich. Poznanie się wzajemne i wspólna praca zespołowa pozwalają na niwelowanie krzywdzących stereotypów oraz uświadamiają wspólne korzenie europejskie. Poza tym, zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli, wzrasta motywacja do nauki języka angielskiego i informatyki, a co za tym idzie, do sprawdzenia swoich możliwości i potencjału w środowisku anglojęzycznym. Ponadto, poprzez łączenie wiedzy z różnych dziedzin nauki i współpracę nauczycieli, urzeczywistnia się korelacja międzyprzedmiotowa, a zajęcia stają się dla wszystkich niezwykle atrakcyjne. Jednym z ważnych, założonych przez nas celów realizacji wyżej wymienionego projektu było przede wszystkim umiędzynarodowienie placówki, motywacja do nauki języka angielskiego i TIK, korelacja międzyprzedmiotowa oraz uatrakcyjnienie zajęć szkolnych. W naszym przekonaniu, wymienione założenia zostały pomyślnie zrealizowane.

  Mariusz Tomaka, Katarzyna Buczek


 • Zaświadczenie online  numer online: 193 gości

  reklama