Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11436
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przełamać ciszę - z sukcesem w przyszłość

Program oddziaływań wychowawczych umożliwiający lepsze odnalezienie się na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej z uszkodzonym słuchem.

Osoby niesłyszące ze względu na rodzaj niepełnosprawności mają znacznie utrudniony kontakt z otaczającym ich światem zewnętrznym. Poprzez dysfunkcję w komunikowaniu się ograniczony jest ich potencjał zawodowy. Problemy te pozbawiają ich możliwości świadomego wypełniania ról zawodowych, zawężając ich partycypowanie w korzystaniu z usług i dóbr świadczonych na rzecz społeczeństwa.

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem wskazują na potrzebę zapewnienia osobom niepełnosprawnym podstawowych warunków do samodzielnego, pełnego czynnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym. Rangę problemu wyznacza także jego zasięg: Liczba niepełnosprawnych w Polsce sięga 4,5 mln osób. Aby zwiększyć szansę niesłyszących na rynku pracy dostrzegamy konieczność dodatkowego wsparcia rozwijającego kompetencje zawodowe. Program "Przełamać ciszę - z sukcesem w przyszłość" jest skierowany do uczniów/wychowanków ZSZ i Technikum w SOSW. Będzie realizowany w formie zajęć pozalekcyjnych. Młodzież będzie uczestniczyć w spotkaniach z pracownikami różnych instytucji, z potencjalnymi pracodawcami, zakładami pracy chronionej. W programie uwzględnione są zajęcia służące podniesieniu zdolności uczniów/wychowanków do przyszłego zatrudnienia, które spotykają się z ich zainteresowaniem i aprobatą. Przekonanie to wynika z wieloletniego doświadczenia pracy z niesłyszącymi i znajomości ich specyficznych potrzeb oraz z wielokrotnie przeprowadzanych indywidualnych rozmów i analizy środowiska rodzinnego uczniów/wychowanków.

Praca wychowawcza nauczycieli/wychowawców przyniosła szereg wniosków, na podstawie, których zdiagnozowano, że młodzież wymaga wsparcia i pomocy w lepszym odnalezieniu się na rynku pracy. Wychowanie młodego człowieka, a zwłaszcza dziecka niesłyszącego jest zadaniem trudnym i wymaga od nauczyciela-wychowawcy dużego zaangażowania oraz zrozumienia problemów i trudności z jakimi borykają się osoby niesłyszące. Pisząc ten program starałyśmy się dobrać takie formy realizacji zadań, aby dostosować je do pracy i możliwości wychowanków z wadą słuchu.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Anna Baran, Monika Ojrzyńska, Katarzyna Suszyna


Zaświadczenie onlinenumer online: 185 gości

reklama