Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11410
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Innowacja pedagogiczna "Polska, Europa, Świat, Człowiek"

Jak w dobie odradzających się nacjonalizmów uchronić nasze dzieci przed wpływem radykalnych poglądów? Czy można sprawić, by młodzi ludzie niechętnie zwracali się ku wszelkiemu złu, nienawiści manifestowanej wobec drugiego człowieka? Na te pytania od wielu lat szukam odpowiedzi. Moje poszukiwania zmobilizowały mnie do stworzenia innowacji pedagogicznej. W czasie, kiedy powstawała, Polska wkraczała w nowy etap historii - rozpoczynał się proces integracji kraju z UE. Wtedy nurtowało mnie też pytanie, czy młodzi ludzie poradzą sobie z życiem w nowych realiach. Uznałam, że obiektywne i rzetelne informowanie o zadaniach wynikających z członkostwa w strukturach europejskich jest również zadaniem szkoły. Publikacji i programów edukacyjnych na ten temat w latach 2004-2005 było niewiele. Moja innowacja była próbą zapełnienia tej niszy.


REKLAMA

Głównym celem było kształtowanie w moich wychowankach postaw otwartych na inność i wielość kulturową, językową a także wyznaniową Europy. Założyłam, że naukę o Europie należy rozpocząć od wiedzy o własnych korzeniach, o Małej i Wielkiej Ojczyźnie, o tożsamości narodowej, którą dumnie powinien wnosić do kultury europejskiej każdy Polak. Ważne jednak było dla mnie, by młody Polak - Europejczyk nie zamykał się tylko na swój kraj, czy kontynent, nie obnosił się ze swoją europocentryczną pyszałkowatością i arogancją wobec kultur i społeczeństw pozostałych kontynentów. Tożsamość narodowa miała być jedynie częścią tożsamości europejskiej, która z kolei miała stanowić część tożsamości obywatela świata - ludzkiej tożsamości. Człowiek i jego szeroko pojęta różnorodność miała stanowić źródło mojego programu. Dzisiaj wiem, że kierunek był dobry. Innowacja przez wiele lat ulegała przemianom, dodawałam nowe metody i formy pracy z dziećmi, poszukiwałam inspiracji w literaturze europejskiej i światowej - rodzima była wtedy jeszcze bardzo uboga. Wypracowałam dokument, który poszerzał podstawę programową języka polskiego w klasach IV-VI, a jego elementy stanowiły podstawę do tworzenia innych programów szkolnych, np. Od samorządu klasowego do parlamentów świata. W świecie dobrych wartości. Innowacja Polska, Europa, Świat, Człowiek zakłada pracę modułową w okresie trzyletnim. Treści nauczania można realizować poprzez włączanie do rozkładu materiału języka polskiego, w korelacji z takimi przedmiotami, jak: historia, przyroda, muzyka, plastyka, religia. Pracę z dziećmi zaczynam od realizacji zagadnień dwóch modułów: Cykl I - Najstarsze dzieje ludzkości, Cykl II - Dziedzictwo kulturowe Małej i Wielkiej Ojczyzny jako część dorobku kultury europejskiej. Oba realizowane są w klasie IV. W ramach tych modułów omawiam pojęcia: pochodzenie człowieka, rozwój pierwszych cywilizacji, teologiczne rozważania różnych religii na temat stworzenia człowieka; historia regionu, pojęcie Małej i Wielkiej Ojczyzny, legendy najbliższej okolicy, człowiek pierwotny na ziemiach polskich, historia miasta i najbliższej okolicy; organizuję spotkania z ciekawymi ludźmi. Wieloletnie doświadczenie pokazuje, że uczniowie bardzo chętnie podejmują działania w ramach projektów.


REKLAMA

Za najciekawsze uznaję projekty zrealizowane wspólnie z rodzicami i dziadkami dzieci:

1. Najwięksi truciciele miasta - poznanie negatywnych czynników wpływających na najbliższe środowisko oraz skutków tych oddziaływań. Poznanie stargardzkich pomników przyrody i okolicznych roślin chronionych. kroki:

 • Wycieczka do Wydziału Ochrony Środowiska- przeprowadzenie wywiadu z naczelnikiem wydziału, zebranie informacji o zakładach przemysłowych, inwestycjach miejskich, działalności ekologicznej miasta. (miesiąc marzec)

 • Ustalenie planu działań, podział na grupy zadaniowe(miesiąc kwiecień):

  Grupa I

  Zbadać zakres działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej poprzez zebranie wiadomości o tym przedsiębiorstwie. W jaki sposób utylizuje się śmieci miejskie?

  Grupa II

  Zbadać zakres działania zakładów Wodociągów i Kanalizacji oraz Oczyszczania Ścieków poprzez zebranie informacji o tym przedsiębiorstwie.

  Grupa III

  Zbadać zakres działania Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej poprzez zebranie informacji o tym przedsiębiorstwie. Jaki wpływ ma działalność tego zakładu na środowisko.

  Grupa IV

  Zbadać zakres działania cukrowni Kluczewo poprzez zebranie informacji o tym przedsiębiorstwie. Jaki wpływ ma działalność tego zakładu na środowisko. W jaki sposób cukrownia próbuje temu przeciwdziałać?

  Grupa V

  Przeprowadzić badania natężenia ruchu samochodowego w wybranych punktach miasta. Przeanalizować jego wpływ na środowisko.

 • Zebranie informacji o poszczególnych zakładach przemysłowych, czynnikach wpływających na zanieczyszczenie środowiska. (miesiąc maj)

 • Opracowanie mapy stanowisk roślin chronionych i pomników przyrody w mieści. Przygotowanie gier planszowych wykorzystujących zebrane wiadomości. Wykorzystanie opracowanych gier na lekcjach.

 • Zwiad ekologiczny. (koniec maja)

 • Prezentacja zebranego materiału przed społecznością uczniowską. (miesiąc czerwiec)

  Ciekawymi projektami były również:

  2. Ziarenka prawdy - uczniowie poznali m.in. legendy: Kołbacka rozeta, Ukrzyżowany, Kamienna chrzcielnica, Strzaskany nagrobek, Warunek, Błazen księcia Fryderyka, a następnie przystąpili do zbierania informacji - portfolio. W tym celu odwiedzali różne instytucje i miejsca, w których można było zdobyć informacje- muzea, biblioteki miejskie, parafie, przeprowadzali wywiady z mieszkańcami miejscowości, proboszczami, właścicielami posesji. W realizację projektu włączyli się rodzice, którzy dowozili dzieci do miejsc związanych z legendami, robili zdjęcia, kręcili filmy, zapisywali wspomnienia mieszkańców. Powstał naprawdę imponujący zbiór materiałów. Ostatnim etapem projektu było stworzenie albumów lub prezentacji multimedialnych.

  3. Wspomnienia starszych mieszkańców miasta. Do tego projektu włączyli się przede wszystkim dziadkowie i babcie uczniów. Wspomnienia zapisywane były na nośnikach dźwiękowych lub powstawały w wersji papierowej. Powstała pokaźna galeria zdjęć mieszkańców miasta z lat pięćdziesiątych oraz ich wspomnień z pierwszych lat życia na zasiedlanych ziemiach. Uczestnicy odpowiadali na pytania: Kiedy przybyli do Stargardu? Czy byli Niemcy? Czy było bezpiecznie? Jak wyglądał Stargard? Dlaczego przybyliście do Stargardu? Doświadczenie było tak ciekawe, że planuję ten projekt przeprowadzić ponownie.

  Są to tylko przykłady działań realizowanych w ramach jednego modułu, które skupiają się głównie na najbliższej okolicy dziecka. W klasach starszych przechodzę do omawiania struktur europejskich, uczniowie poznają założenia poszczególnych organizacji. Dużą wagę przywiązuję do omawiania problemów współczesnego świata: głodu, zanieczyszczenia środowiska, terroryzmu, konfliktów zbrojnych itd. Nie sposób w jednym artykule opisać wszystkich działań i kolejnych modułów. Chciałabym jednak zwrócić uwagę na istotne w mojej pracy z dziećmi postawy etyczno-moralne, które przemycam w trakcie realizacji programu. Wplatam ćwiczenia refleksyjne i wizualizacyjne, których celem jest uczenie właściwej komunikacji, stosowania w życiu pokojowych umiejętności społecznych. Moim zadaniem jest wychowanie człowieka dobrodusznego, prostolinijnego, ciepło nastawionego do otaczającego go świata. Czy mi się udaje? Można zaobserwować, jak uczniowie radzą sobie w kontaktach z rówieśnikami, jak reagują na dzieci wychowane w innym kręgu religijno-kulturowym, jednak ten obszar oddziaływań wychowawczych niełatwo jest mierzalny w praktyce szkolnej. Najczęściej dopiero życie pokazuje, czy zaszczepiliśmy w naszych wychowankach wartości uniwersalne, takie jak: dobro, prawda, miłość, piękno, człowieczeństwo. A jest o co walczyć.

  Ryszard Kapuściński pisał: "Dziś najważniejsze jest otwieranie się na świat, wychodzenie ze swojego zaścianka, bo świat staje się coraz bardziej globalny. Im bardziej będziemy się izolować, tym gorzej dla nas. Współczesny patriotyzm musi iść w parze z przekonaniem, że każda ojczyzna jest częścią ojczyzny światowej. Im bardziej będziemy przeniknięci duchem otwartości, im więcej będzie nas łączyć z obywatelami innych, małych ojczyzn, tym bardziej będziemy patriotyczni, bo dziś można istnieć na świecie wyłącznie przez innych. Jeśli będziemy poznawać i szanować wartości innych kultur, to respektowana będzie także nasza swoistość. Taki świat jest dla wszystkich. Innego świata nie będzie."

  Katarzyna Kuchta


 • Zaświadczenie online  numer online: 85 gości

  reklama