Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11395
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rola doradcy zawodowego w planowaniu kariery zawodowej uczniów liceum ogólnokształcącego

Wybór szkoły i zawodu jest bardzo ważnym krokiem w życiu każdego człowieka. Decyzja ta posiada ogromną wagę nie tylko dla samej jednostki, ale dla całego społeczeństwa, w którym ma ona żyć i pracować. Młodzi ludzie tworzą nowe pokolenie, od którego zależy przyszłość. Dlatego do podjęcia decyzji odnośnie wyboru szkoły i zawodu każdy człowiek powinien być przygotowywany od wczesnych lat życia. Szczególna rola w tym względzie przypada rodzinie, w której jednostka wzrasta i dojrzewa oraz szkole, w której spędza ogromną część czasu. Szczególną rangę w tej ostatniej powinni pełnić szkolni doradcy zawodowi, którzy poprzez pracę z młodzieżą będą prowadzić ją ku dojrzałości zawodowej, by mogła określić swój cel i umiała dojrzeć przyczyny ewentualnych trudności w jego realizacji.

W polskich szkołach jest zatrudnionych kilkuset szkolnych doradców zawodowych, ale szkół jest dziesiątki tysięcy. Młodzież i rodzice mają utrudniony dostęp do pomocy doradczej. Konsekwencją braku dostępu do profesjonalnego poradnictwa zawodowego i braku systematyczności w prowadzonej orientacji zawodowej jest to, że najważniejsze życiowe decyzje dotyczące przyszłego kształcenia i drogi zawodowej podejmowane są bez przemyślenia, pod wpływem chwilowych emocji i często niestety okazują się błędne.

Celem niniejszej pracy jest pokazanie roli doradcy zawodowego we współczesnej szkole, ukazanie, że jest on osobą niezbędną i ogrywa ważną rolę w przeciwdziałaniu bezrobociu poprzez przygotowanie młodzieży szkolnej do wejścia na rynek pracy i do prawidłowego funkcjonowania na nim.


REKLAMA

(...)

Pełna publikacja dostępna bezpoœrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Barbara Dyrek
Zespół Szkół nr 3
w Nowym Sączu


Zaświadczenie onlinenumer online: 163 gości

reklama