Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11349
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć plastycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym "Cztery pory roku w świetlicy"

W trakcie zajęć plastycznych uczeń powinien mieć możliwość tworzenia, swobodnego eksperymentowania w zakresie środków wyrazu plastycznego. Właściwie zorganizowana twórczość plastyczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie powinna rozładowywać napięcie emocjonalne i mięśniowe, sprawiać im radość i satysfakcję. Dobór technik, materiałów, narzędzi nauczyciel powinien dostosowywać do możliwości psychofizycznych dzieci oraz do nabytych już umiejętności plastycznych. Poniżej przedstawiam program zajęć plastycznych, który może być realizowany całościowo lub wybiórczo podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej. Opisałam cele, metody, formy pracy i treści programowe. Tematykę zajęć podzieliłam na cztery pory roku. Zamieściłam również arkusz ewaluacyjny mający na celu ułatwić ocenę postępów ucznia.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Elżbieta Kaczmarek


Zaświadczenie onlinenumer online: 119 gości

reklama